Slik er reglene for korona-relatert sykefravær

Når sykefraværet er korona-relatert, refunderer NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær. De ekstraordinære reglene om egenmelding opphørte 1. juni.

Reglene følger av Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, og gjelder fra og med mandag 16. mars 2020. Regjeringen foreslår nå å videreføre ordningene fram til og med 31. mars 2021.

Hva er korona-relatert fravær?

Korona-relatert fravær handler om at arbeidstaker må være borte fra jobb på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, for eksempel fordi arbeidstaker er pålagt karantene av offentlige myndigheter. Men personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Det gjelder når utreisen skjedde 17. april eller senere.

Dette dekker NAV

Ved korona-relatert fravær dekker NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær.
Arbeidsgiver skal likevel betale ut sykepenger til arbeidstaker for hele perioden, men kan altså søke NAV om refusjon fra og med 4. dag. Bestemmelsen står i § 3-2 i den midlertidige forskriften. Fristen for refusjonskrav er forlenget fra 3 til 9 måneder, som en midlertidig ordning.

Ikke rett til sykepenger når kan jobbe

Folketrygdloven § 8-4 3. ledd bokstav f gir rett til sykepenger på grunn av smittefare når arbeidstakeren er pålagt karantene av myndighetene, hvis det fører til at arbeidstaker må være borte fra arbeidet. Retten til sykepenger gjelder tilsvarende når arbeidstaker må være borte fra jobb på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, ifølge § 3-1 i den midlertidige forskriften. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.
Retten til sykepenger gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. Det betyr at en arbeidstaker som likevel kan jobbe fra hjemmekontor eller via andre løsninger, ikke har rett til sykepenger.
Pasienter i risikogruppen har ikke automatisk rett til sykepenger, men oppfordres av NAV til å ta kontakt med arbeidsgiveren for å finne løsninger.

Tiltak regjeringen vil videreføre ut mars 2021

 

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.
  • Redusert antall dager arbeidsgiver skal finansiere, fra 16 til 3 dager, når sykefraværet skyldes covid-19.
  • Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.