Gratis webinar:

 

Interne revisjoner – gjør vi det vi sier vi skal?

 

Dato: 11.09.2019
Tid: 09:009:30

Virksomheter som er sertifisert etter en systemstandard, for eksempel ISO 9001, er vant med å gjennomføre interne revisjoner for å se om ledelsessystemet fungerer etter sin hensikt.

Men er interne revisjoner bare nyttig for virksomheter som er sertifisert?

I dette webinaret vil vi vise at interne revisjoner også er nyttig for virksomheter som ikke er sertifisert!

  • Har du god styring på prosessene i virksomheten din?
  • Overholder du alle krav fra myndigheter, standarder, kunder?
  • Er det områder i virksomheten du ønsker å forbedre?

Lindis Folkvord, Compendias kvalitetsrevisor, vil gi konkrete råd og tips til hvordan du kan gjennomføre en prosessbasert revisjon i din virksomhet.

Webinaret er gratis og passer for alle som er opptatt av forbedring, men er mest rettet mot ledere som har ansvar for internkontrollen i virksomheten og KHMS-ansvarligeMeld deg på webinar!

Onsdag 11. september, kl 09.00 - 09.30
Lindis Folkvord

Lindis Folkvord er EOQ sertifisert kvalitetsleder og EOQ sertifisert kvalitetsrevisor.
Hun har god kjennskap til ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, Lean og TPM

Lindis har lang erfaring med kvalitet- og HMS-relaterte oppgaver innenfor bransjer som olje/gass, prosess og næringsmiddelindustri.