Kategori: Koronatiltak

Smartere valg med en kontraktsgjennomgang

Skal du inngå en ny kontrakt, er det smart å være føre var ved å gjøre en kontraktsgjennomgang. Her får du hjelp til å identifisere risikoene, og hvilke spørsmål du bør ha svar på før du går videre.

Dette må du vite før du innfører åpent kontorlandskap

Lavere leiekostnader, mer sosial kontakt, økt kreativitet og trivsel. Dette er bare noen av fordelene ved åpent kontorlandskap. Men husk at alle arbeidsplasser og arbeidstakere er forskjellige. Her får du hjelp til å finne ut om åpent landskap passer for din bedrift.

Kan vi forlenge prøvetiden til en nyansatt som har hjemmekontor?

På grunn av koronasituasjonen har alle ansatte hjemmekontor. Samtidig har vi et par nye medarbeidere i prøvetid, og vi har naturlig nok behov for å vurdere hvordan de presterer og samarbeider med andre. Det er det vanskelig å få til nå. Kan vi forlenge prøvetiden?

Slik håndterer du HMS på hjemmekontoret

Mange har plutselig fått 100 prosent hjemmekontor. Selv om de ansatte jobber hjemmefra er arbeidsgiver fortsatt ansvarlig for at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Slik sikrer du det.

Permitterte får dagpenger i påsken

Normalt får ikke permitterte dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Nå er dagpengeforskriften endret, slik at dagpengene blir utbetalt som vanlig også i påsken. Det betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske.