Kategori: Koronatiltak

Omsorgsdager – uttak av hele dager, halve dager eller timer?

I koronasituasjonen vi nå er i har lovgiver sagt at situasjonen med stengte skoler og barnehager også gir grunnlag for å bruke «sykt-barn-dager» for å være hjemme og ha nødvendig tilsyn med barna. Antall omsorgsdager ut året 2020 er også doblet.

Slik er reglene for korona-relatert sykefravær

Når sykefraværet er korona-relatert, refunderer NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær. De ekstraordinære reglene om egenmelding opphørte 1. juni.

Hold driften i gang med en god plan

Korona-krisen er fortsatt i en tidlig fase. Det er ennå ikke for seint å legge en god kontinuitetsplan for å håndtere de utfordringene som er på vei. Ingen av oss har opplevd en slik krise før. Det er svært usikkert hvordan dette kommer til å utvikle seg, og det finnes ingen fasit på hva vi bør gjøre. Forberedelsene må derfor baseres på systematisk synsing og intelligent gjetning.

Hvilke tiltak bør vi sette inn mot koronaviruset?

Mens koronaviruset Covid-19 sprer seg, minner Arbeidstilsynet om at arbeidsgiver må risikovurdere smittefaren. Det er spesielt viktig i virksomheter med stor kontaktflate, og i helse- og omsorgstjenesten.