Dette må du tenke på når de ansatte vil bli på hjemmekontoret

Under koronapandemien har mange nordmenn på et eller annet tidspunkt blitt pålagt å jobbe hjemmefra. En ny hverdag med kontoradresse både på hytta og i heimen har gitt mersmak for flere.

–  Mange arbeidstakere snakker nå om at de ønsker stor fleksibilitet i arbeidshverdagen, hvor man kombinerer hjemmekontor med jobb i bedriftslokalene. For de som har en type jobb hvor det er mulig å jobbe fleksibelt og hjemmefra, kan det det være et gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver å avtale dette etter gjeldende regelverk, forklarer jurist Mette K. Reiten.

Samtidig som arbeidstakerne etterspør større fleksibilitet, har arbeidslivet etterlyst klarere regler for hjemmekontor.

Hjemmekontor-regler på høring

– Arbeidsmiljøloven har et overordnet prinsipp om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette prinsippet gjelder også når arbeidstaker jobber hjemmefra. I hjemmekontorsituasjonen gjelder ulike arbeids- og HMS-forskrifter i tillegg til forskriften om hjemmekontor, sier Reiten.

Gjeldende hjemmekontorforskrift står fra 2002 – og en tid hvor ingen ble pålagt å jobbe hjemmefra.

– Etter nedstengingen i mars 2020 ble det tidlig sett på behovet for endringer i hjemmekontorforskriften. Nå i april sendte arbeids- og sosialdepartementet ut en høring med forslag til endringer, forteller jurist Anne Toril Johnsgaard. 

Det nye forslaget har høringsfrist 23. juli 2021, og har fokus på endringer som kan gjennomføres relativt raskt.

– Høringsforslaget er sendt på åpen høring. Dette innebærer at alle, i tillegg til noen utpekte høringsinstanser, kan komme med innspill, sier Johnsgaard.

– Mye av diskusjonen har gått på om forskriften gjelder når hjemmekontoret er pålagt av myndighetene, slik det har vært under korona.

Hjemmekontorforskriften gjelder i alle situasjoner. Både når arbeid hjemmefra er pålagt og avtalt. 

– Så fremt arbeidet på hjemmekontor er en fast ordning og av et visst omfang, vil hjemmekontorforskriften være gjeldende:  uavhengig av årsaken til at du sitter på hjemmekontor, forklarer Reiten.

– Men er det slik at man pålegges eller anbefales hjemmekontor, utløses ikke krav om skriftlig avtale. I stedet for skriftlig avtale, kan arbeidsgiver sende ut skriftlig informasjon om de samme forholdene en skriftlig avtale skal inneholde. Denne skriftlige informasjonen skal blant annet omfatte varighehet av hjemmearbeidet, omfang og arbeidstid, utdyper Johnsgaard.

Hvem skal dekke kontorutstyr?

Mange har vært opptatt av hva man har rett til av kontorutstyr på hjemmekontoret og hvem som eventuelt skal dekke kostnadene til slikt utstyr. Dette reguleres ikke av dagens forskrift, og det er heller ikke tatt opp i høringsforslaget.

– Den eksisterende forskriften stiller imidlertid krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette omfatter blant annet utstyr. I forskriften står det at ved avtale om hjemmekontor, skal man også avklare dette med eierskap og vedlikehold av utstyr, sier Johnsgaard.

– I forslaget som nå er på høring, ønsker man å presisere at også det psykososiale, i tillegg til det fysiske, arbeidsmijløet skal være godt ivaretatt. Dette er ikke noe nytt, og gjelder også i henhold til dagens forskrift, følger Reiten opp.

Under pandemien er det også blitt reist spørsmål om arbeidstaker er yrkesskadeforsikret på hjemmekontor.

– Det som er blitt sagt under pandemien, er at du er yrkesskadeforsikret også hjemme, hvis du er pålagt av arbeidsgiver å jobbe hjemmefra, legger hun til.

Vil du vite mer om hjemmekontorforskriften?

Se webinaret «Hjemmekontor og veien videre» for å lære mer om regelverket rundt hjemmekontor, eller kontakt en av våre konsulenter innen personal & ledelse.

Foto: HR-ekspertenes webinar om hjemmekontorforskriften.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!