Fedrekvoten og mødrekvoten økt til 15 uker

Både fedrekvoten og mødrekvoten økte med 5 uker 1. juli 2018.

Samtidig får tvillingforeldre 4 flere måneder med foreldrepenger, og flerlingforeldre med 3 eller flere barn får dobbel stønadsperiode. For alle andre er den totale foreldrepengeperioden som før.

Barn født 1. juli 2018 eller senere omfattes av de nye reglene. Det er altså datoen fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer på som avgjør om foreldreparet omfattes av nye eller gamle regler.

Lovendringen gjelder folketrygdloven § 14-9 og § 14-12. Arbeidsmiljølovens regler om foreldrepermisjon er ikke endret.

16 uker fellesperiode

Mor og far får nå hver sin kvote på 15 uker. Medmor har samme rettigheter som far.

Økningen tas fra fellesperioden, som blir redusert til 16 uker. I tillegg skal mor som før ha 3 uker med foreldrepenger før fødselen. Den totale perioden med foreldrepenger blir dermed fortsatt 49 uker ved 100 % uttak av foreldrepenger.

Flerlingforeldre får enda flere uker

Ved tvillingfødsler og andre flerlingfødsler har foreldrene lenge hatt en utvidet stønadsperiode på 5 uker ved full dagsats. Det samme gjelder ved adopsjon av flere barn samtidig. De nye reglene utvider rettighetene betraktelig.

«De som får tvillinger 1. juli eller senere, får foreldrepenger i 3 måneder mer enn før»

Foreldre som får tvillinger 1. juli eller senere, eller som adopterer 2 barn samtidig etter denne datoen, får foreldrepenger i 17 uker mer enn andre. Det er 3 måneder mer enn før 1. juli. Blir det trillinger eller enda flere, får foreldrene dobbelt så lang stønadsperiode som normalt, slik at begge foreldre kan være hjemme samtidig i barnas første leveår.

Husk å varsle i tide

Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om foreldrepermisjonen. Utvidet fedrekvote gjør at far må varsle arbeidsgiveren sin tidligere enn før. Permisjoner på mer enn 12 uker skal varsles senest 4 uker før. Fravær på mer enn ett år skal varsles 12 uker før.

Kan miste flere uker

Når 10 uker av fellesperioden blir omgjort til kvote, betyr det mindre fleksibilitet for foreldrene. Mødrekvoten og fedrekvoten kan med få unntak ikke overføres til den andre, og foreldrene mister dermed normalt rett til foreldrepenger for kvoteuker som ikke blir tatt ut. I 2015, da fedrekvoten var på 10 uker, tok hver fjerde far ikke permisjon. 7 av 10 fedre tok full fedrekvote eller mer.
Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!