Fortrinnsrett i 2 år etter korona-nedbemanning

Når covid-19-pandemien var årsak til at arbeidsforholdet ble avviklet, vil arbeidstakeren som måtte gå ha fortrinnsrett i 2 år. Tiltaket gjelder oppsigelser som skjedde i perioden 1. juli til 31. desember 2021.
Endringene i fortrinnsretten er altså et midlertidig koronatiltak, som Stortinget selv ba om å få på bordet. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021. Det er arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd som har fått et tillegg.

Ett år er fortsatt hovedregelen

Normalt varer fortrinnsretten etter en nedbemanning i 1 år etter at oppsigelsesfristen er ute. Og denne ettårsfristen vil fortsatt gjelde, med mindre arbeidsforholdet ble avviklet på grunn av virkninger av pandemien, og arbeidstakeren ble sagt opp i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021.

Virkninger av covid-19-pandemien

Arbeidsgiver må vurdere hvert enkelt tilfelle konkret, for å avgjøre om oppsigelsen var koronarelatert eller ikke. Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Det kreves ikke at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er tilstrekkelig at arbeidsforholdet ble avviklet på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis.

Formålet med lovendringen

Fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven § 14-2 begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å nedbemanne, men griper inn i arbeidsgivers rett til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes ved nyansettelser i virksomheten.

Et viktig formål med denne fortrinnsretten var å forhindre at virksomheter brukte kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere, i tilfeller der det ikke kunne skjedd ved saklig oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Forslaget om utvidet fortrinnsrett kom etter bekymringsmeldinger om at ansatte i private service- og tjenestenæringer, særlig i utelivsbransjen, opplevde å bli oppsagt mens de var permittert. Man mistenkte at det ble gjort for at arbeidsgiver friere skulle kunne ta inn de arbeidstakerne de ønsket, etter hvert som samfunnet ble åpnet opp igjen.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!