Fortrinnsrett i 2 år etter korona-nedbemanning

Når covid-19-pandemien er årsak til at arbeidsforholdet ble avviklet, vil arbeidstakeren som måtte gå ha fortrinnsrett i 2 år. Tiltaket gjelder oppsigelser som skjer i perioden 1. juli til 31. desember 2021.
Endringene i fortrinnsretten er altså et midlertidig koronatiltak, som Stortinget selv ba om å få på bordet. Lovendringen, som nylig ble vedtatt av Stortinget, trer i kraft 1. juli 2021. Det er arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd som nå har fått et tillegg.

Ett år er fortsatt hovedregelen

Normalt varer fortrinnsretten etter en nedbemanning i 1 år etter at oppsigelsesfristen er ute. Og denne ettårsfristen vil fortsatt gjelde, med mindre arbeidsforholdet blir avviklet på grunn av virkninger av pandemien, og arbeidstakeren blir sagt opp i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021.

«Fortrinnsretten begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å nedbemanne, men griper inn i arbeidsgivers rett til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes ved nyansettelser i virksomheten.»

Virkninger av covid-19-pandemien

Arbeidsgiver må vurdere hvert enkelt tilfelle konkret, for å avgjøre om oppsigelsen var koronarelatert eller ikke. Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Det kreves ikke at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er tilstrekkelig at arbeidsforholdet er avviklet på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis.

Formålet med lovendringen

Fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven § 14-2 begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å nedbemanne, men griper inn i arbeidsgivers rett til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes ved nyansettelser i virksomheten. Et viktig formål med en slik fortrinnsrett er å forhindre at virksomheter bruker kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere, i tilfeller der det ikke kunne skjedd ved saklig oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. Forslaget om utvidet fortrinnsrett kom etter bekymringsmeldinger om at ansatte i private service- og tjenestenæringer, særlig i utelivsbransjen, opplevde å bli oppsagt mens de var permittert. Man mistenkte at det ble gjort for at arbeidsgiver friere skulle kunne ta inn de arbeidstakerne de ønsket, etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen.
Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!