Foreslår å utvide fortrinnsretten til 2 år

Som et midlertidig koronatiltak blir det foreslått å forlenge fortrinnsretten etter en nedbemanning til 2 år når det er covid-19-pandemien som er årsak til at arbeidsforholdet ble avviklet. Stortinget har selv bedt om å få forslaget på bordet, og tiltaket er tenkt å gjelde oppsigelser som skjer innenfor en begrenset periode.

I dag varer fortrinnsretten etter en nedbemanning i 1 år etter at oppsigelsesfristen er ute. Ifølge forslaget er det fortsatt denne ettårsfristen som skal gjelde, med mindre arbeidsforholdet har blitt avviklet på grunn av virkninger av pandemien, og arbeidstakeren blir sagt opp i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021.

Virkninger av covid-19-pandemien

I lovforslaget er det ikke stilt krav om at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er tilstrekkelig at arbeidsforholdet er avviklet på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis.

Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Blir forslaget vedtatt slik det nå er formulert, vil arbeidsgiver måtte vurdere hvert enkelt tilfelle konkret, for å avgjøre om oppsigelsen var koronarelatert eller ikke.

«Blir forslaget vedtatt slik det nå er formulert, vil arbeidsgiver måtte vurdere hvert enkelt tilfelle konkret, for å avgjøre om oppsigelsen var koronarelatert eller ikke.»

Bakgrunnen for forslaget

Fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven § 14-2 begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å nedbemanne, men griper inn i arbeidsgivers rett til fritt å kunne velge hvem som skal ansettes ved nyansettelser i virksomheten i en viss periode etter nedbemanningen.

Et viktig formål med en slik fortrinnsrett er å forhindre at virksomheter bruker kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere, i tilfeller der det ikke kunne skjedd ved saklig oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Forslaget om utvidet fortrinnsrett kommer etter bekymringsmeldinger om at ansatte i private service- og tjenestenæringer, særlig i utelivsbransjen, opplever å bli oppsagt mens de er permitterte, for at arbeidsgiver friere skal kunne ta inn de arbeidstakerne de ønsker, når hjulene etter hvert skal settes i gang igjen.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!