Har arbeidstaker rett til permisjon for å pleie sykt barn?

Vilkårene for rett til pleiepenger ble forenklet i 2017, men det ble ikke arbeidsmiljølovens regler om rett til permisjon. Det gir arbeidsgiver mye å forholde seg til.
Arbeidstaker har alltid rett til permisjon når han har rett til pleiepenger fra folketrygden. Det blir sagt uttrykkelig i arbeidsmiljøloven § 12-9 (5). Men selv om han ikke har rett til pleiepenger, kan han likevel ha krav på permisjon.

Retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven

Tidligere korresponderte vilkårene for rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9 med vilkårene for å få pleiepenger etter folketrygdlovens kapittel 9. Det gjør de ikke lenger.

Selv om arbeidstaker ikke har rett til pleiepenger, har han krav på permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9, 4. ledd når:

  • barn under 12 år blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen
  • barn under 12 år er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie
  • barn under 18 år har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade (uten hensyn til alder dersom barnet er psykisk utviklingshemmet)

Retten til pleiepenger

Ordlyden i folketrygdloven § 9-10 gir et medlem som har omsorg for barn under 18 år rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og medlemmet derfor må være borte fra arbeidet.

Aldersgrensen på 18 år gjelder ikke for er utviklingshemmet person med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Vilkårene for rett til pleiepenger etter folketrygdloven er endret flere ganger siden 2017, senest 1. januar 2019.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

ME snakkes snart!