Digital sykmelding

Fra 15. januar 2018 må alle arbeidsgivere være klare til å ta imot både sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn.
Noen grupper arbeidstakere må av ulike grunner fortsatt levere sykmeldingen på papir. Derfor må virksomhetene ha rutiner for å ta imot sykmeldinger på begge måter.

Digital søknad om sykepenger

Omleggingen innebærer at også søknaden om sykepenger kan leveres digitalt. Søknaden om sykepenger tilsvarer del D av sykmeldingsblanketten. Den har arbeidstaker lenge måttet levere på papir, selv om resten av sykmeldingen kunne leveres digitalt. Når arbeidstaker har sendt søknaden digitalt, saksbehandler ikke NAV del D på papir.

Den digitale saksgangen

Arbeidstaker leverer sykmeldingen digitalt fra sin side på nav.no. HR/lønn finner sykmeldingen i Altinn og melder fra til nærmeste leder for den sykmeldte. Når sykmeldingsperioden er over får arbeidstaker lenke til søknaden om sykepenger. Hvis sykmeldingen er innenfor arbeidsgiverperioden, går søknaden til arbeidsgiver. Er den utenfor arbeidsgiverperioden, går den til NAV. Nærmeste leder får varsel hvis den sykmeldte ikke har sendt inn søknaden etter 14 dager. Arbeidsgiver sender inntektsopplysninger til NAV som i dag.

Passer alle

NAV har tidligere sagt at ordningen med digital sykmelding passer best for små og mellomstore bedrifter, men har nå kommet til at den passer for virksomheter av alle størrelser. Hemmeligheten ligger i å begrense antall personer i virksomheten som skal ha tilgang i Altinn. Det er ikke nødvendig at alle ledere med personalansvar har tilgang, det holder at noen utvalgte personer har det, for eksempel medarbeidere i HR- eller lønnsavdelingen.

Digital oppfølgingsplan

Virksomheter som har tatt i bruk hele den digitale sykmeldingen kan være med i en forsøksordning med digital oppfølgingsplan.
Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!