Muligheten til å kombinere utdanning og dagpenger forlenges

Den midlertidige ordningen som tillater at dagpengemottakere kan ta utdanning og opplæring i dagpengeperioden forlengesfram til 1. juli 2021.

Ordningen ble innført som et midlertidig tiltak i en situasjon med mange ledige og permitterte i kjølvannet av koronapandemien. Den gjelder alle arbeidsledige og permitterte som fyller vilkårene for dagpenger, også de som allerede mottok dagpenger da koronapandemien kom.

Den gjelder ikke for studenter som mottar støtte fra Lånekassen.

auditorium, foreleser, tavle og studenter

 

Tilstrekkelig å krysse av på meldekortet

Normalt må man søke NAV om å få kombinere opplæring med dagpenger. Nå er det tilstrekkelig å krysse av for antall timer med opplæring eller utdanning på meldekortet. Avkrysningen fører ikke til at man mister dagpenger for de aktuelle timene. Ordningen skal gjøre det enklere å ta utdanning eller delta på et opplæringstiltak samtidig som man mottar dagpenger. Men kravet om å være aktiv arbeidssøker gjelder fortsatt.

 

Kan måtte avbryte utdanningen

Ordningen skal gjøre det lettere for permitterte og arbeidsledige som mottar dagpenger å holde seg oppdatert faglig, videreutvikle seg eller omskolere seg til et annet yrke. Det betyr også at arbeidstakere som fra før kombinerer utdanning med arbeid kan fortsette utdanningen etter å ha mistet jobben eller blitt permittert.
At man fortsatt skal være aktiv arbeidssøker betyr likevel at dagpengemottakeren må være forberedt på å avbryte utdanningen eller opplæringen så snart det kommer et tilbud om passende arbeid eller et hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

 

Hvilke regler gjelder vanligvis?

Normalt har en som tar utdanning eller opplæring ikke krav på dagpenger, ifølge folketrygdloven § 4-6. Det er gjort unntak i visse tilfeller for kortere utdanning eller opplæring, og for utdanning eller opplæring utenfor normal arbeidstid, men dagpengemottakeren må da søke NAV om godkjenning. Dagpengeforskriften § 4-3 stiller ytterligere krav til opplæringstilbudet. Disse normalreglene er det nå gjort unntak fra.

 

For å starte egen virksomhet

Den som mottar dagpenger som permittert eller arbeidsledig kan også søke om å få beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens hun eller han planlegger og etablerer egen virksomhet. Denne muligheten i folketrygdloven § 4-6 har eksistert en stund, og er ikke et midlertidig koronatiltak.

 

 

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.