Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Må jeg fortelle arbeidsgiver at fraværet skyldtes korona?

Må jeg fortelle arbeidsgiver at fraværet skyldtes korona?

Lederen min krever at jeg forteller hva som feilte meg, for at hun skal få refusjon fra NAV hvis sykefraværet skyldtes covid-19-pandemien. Kan hun virkelig kreve at jeg oppgir diagnose?

Compendia svarer:

Nei, arbeidsgiver kan ikke kreve av deg at du oppgir diagnose. Den type informasjon rundt egen sykdom har du rett til å holde for deg selv. En generell opplysning om hvorvidt fraværet er koronarelatert eller ikke, bør du kunne gi. Men å gi arbeidsgiver informasjon om en eventuell diagnose eller hva som feilte deg er frivillig, og ikke noe arbeidsgiver kan kreve at du gjør. Arbeidsgiver kan altså ikke kreve å få vite om du var syk av covid-19.

Refusjon basert på arbeidstakers opplysninger

Når NAV refunderer deler av arbeidsgiverperioden fordi fraværet er koronarelatert, er det basert på opplysninger arbeidstaker gir arbeidsgiveren sin. Det betyr at hvis arbeidstaker ikke opplyser om at fraværet skyldes korona, kan ikke arbeidsgiver søke om refusjon. Det gjelder enten arbeidstaker leverer egenmelding eller dokumenterer sykefraværet med sykmelding.

Den generelle regelen om at arbeidsgiver ikke kan kreve å få vite  diagnose gjelder altså for det koronarelaterte fraværet også.

Arbeidsgiver finner denne informasjonen på NAV sine nettsider. Regelen er også presisert i rundskrivet til «Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien». (R25-16-FOR-368)

Hva er koronarelatert fravær?

Det er altså helseopplysningene dine du har rett til å holde for deg selv. Koronarelatert fravær kan handle om at du er pålagt karantene i forbindelse med innreise til landet, eller såkalt ventekarantene fordi du har vært i nærkontakt med noen som er smittet eller venter på å få testet deg.

En generell opplysning om at fraværet skyldtes koronaviruset sier altså ikke nødvendigvis noe om egen sykdom eller diagnose, og er derfor informasjon arbeidsgiver bør kunne få av deg.

Ytterligere spørsmål som vil avsløre helseopplysninger du har rett til å holde for deg selv, kan du la være å svare på. Lederen din kan ikke kreve å få taushetsbelagt informasjon, selv om det betyr at bedriften går glipp av refusjon.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!