Permittering og ferie – midlertidige ordninger under koronaen

For å ha rett til dagpenger under permittering må arbeidstaker være aktivt arbeidssøkende, det vil si å være tilgjengelig for ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Arbeidstaker som mottar dagpenger har liten eller ingen opptjening av feriepenger, og begge disse forholdene er lite forenlig med å ha ferie.

Mange arbeidstakere har vært permittert i kortere eller lengre perioder under korona-pandemien. Noen er fortsatt permittert.

Rett til ferie

Arbeidsgiver skal legge til rette for planlegging og avvikling av ferie. Arbeidstaker har på sin side ansvar for å avvikle ferien. Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, også de som har vært eller er permittert. Retten til feriefritid gjelder uansett og uavhengig av om arbeidstaker har tjent opp nok feriepenger som skal erstatte lønn under ferien. Men arbeidstaker som har manglende opptjening av feriepenger, for eksempel på grunn av permittering, kan likevel nekte å ta hele eller deler av ferien. Arbeidstaker skal altså ikke tape penger på å ta ferie.

Rett til feriepenger av dagpenger

For å sikre at de som har vært langtidsledige under pandemien får mulighet til å ta ferie i 2021 og 2022, uten at det blir en økonomisk belastning for den enkelte, er det gjort noen grep.

Som en midlertidig ordning skal det beregnes feriepenger av dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Feriepengene skal beregnes med 10,2 % av utbetalte dagpenger i hele beregningsperioden. Det er ikke satt noen beløpsgrense.

Dagpenger i ferien

Dagens regler sikrer at arbeidstaker som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker får rett til å beholde dagpengene i inntil fire uker, uten å være tilgjengelig for arbeid. Disse reglene opprettholdes.

Planlegg ferien

Det vil nok være flere arbeidstakere som har mottatt eller fortsatt mottar dagpenger, som planlegger å ta ut ferie både i inneværende ferieår og neste år. Det er derfor viktig at de virksomhetene som har vært eller er i en permitteringssituasjon, også sørger for god ferieplanlegging.
Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!