ISO-sertifisering

Vi hjelper på veien mot sertifisering

Vi hjelper deg med

 • Kartlegging av gap mellom nå-situasjon og ønsket situasjon
 • Statusanalyse
 • Gjennomføring av tiltak i gapanalyse
 • Implementering av krav
 • Oppfølging

Hvordan komme i gang med ISO-sertifiseringsprosessen?

 

Bestill en gratis behovsanalyse for å kartlegge hva som skal til for at din virksomhet skal bli ISO-seritifsert.

 

GRATIS BEHOVSANALYSE

Vårt kundeløfte:

Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen

 

Compendia hjelper deg/din virksomhet å kartlegge status i forhold til relevante krav (samsvar). Dette kan være krav fra myndigheter, kunder eller krav i ulike kvalitet- og HMS-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Basert på analysen legger vi en plan for hvordan de ulike kravene kan innføres i organisasjonen. Noen virksomheter velger å sertifisere sitt styringssystem. Det er ulike årsaker til at virksomheter ønsker å sertifisere seg. Det kan være krav fra kunder eller eiere eller at bedriften ønsker å «bevise» sin dyktighet gjennom et sertifikat. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Hvorfor ISO-sertifisering?

 

 • å følge kravene i standarden gir en mer effektiv drift og styring
 • sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
 • virksomheten får et verktøy for kontinuerlig forbedring
 • fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
 • kundene kan forvente at virksomheten leverer til rett tid, rett kvalitet og rett pris
 • kundetilfredsheten stiger ofte når virksomheten jobber etter etablerte, risikobaserte prosesser

 

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00