Slik risikovurderer og dokumenterer du tiltak mot smitte i din bedrift

Som arbeidsgiver må du risikovurdere smitte og smittespredning i forbindelse med korona-viruset. Her finner du hvordan du kan gjøre det, og hvordan det kan dokumenteres.
Før du begynner kan det være greit å vite hva regelverket faktisk krever. Dette sier internkontrollforskriften §5 punkt 6: «Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Må dokumenteres skriftlig.»

Hvor skal vi starte?

For å hjelpe oss å lage en risikovurdering i forbindelse med koronaviruset, har Arbeidstilsynet kommet med følgende eksempler på risikofaktorer:

 • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
 • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)
 • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
 • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
 • Manglende opplæring for de ansatte
 • Reisevirksomhet
 • Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Slik gjør du det

Som arbeidsgiver skal du vurdere risikoen for dine ansatte. I denne situasjonen er det risiko for å bli smittet, og å spre smitte som er saken.

Risikofaktorene Arbeidstilsynet har listet opp er god nok for de aller fleste virksomhetene i Norge.

Ta utgangspunkt i listen fra Arbeidstilsynet. Gå gjennom den:

 1. Vurder om punktet gjelder din virksomhet og dine ansatte
 2. Vurder om det er nødvendig å sette inn tiltak
 3. Tenk nøye gjennom om tiltaket er gjennomførbart og praktisk

Vår anbefaling er at du som arbeidsgiver ikke gjør denne øvelsen alene, på hjemmekontoret ditt. Ta med deg verneombudet og gjerne en mellomleder, eller erfaren ansatt.

Folkehelseinstituttet har lagt ut god informasjon på sin nettside. De har en egen artikkel om risikogrupper. Disse gruppene er ekstra utsatt for å bli alvorlig syke. Har du noen i din arbeidsstyrke som er i denne gruppen, er det ekstra viktig å forholde seg til rådene som blir gitt. FHI sier om denne gruppen: «Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser.»

Tiltak mot smitte

Eksempler på enkle grep virksomheten kan ta er å sette frem håndsprit og engangshansker slik at de ansatte kan bruke dette.

Husk å vurdere om hanskene er gode nok til å hindre smitte, og om de holder til det de skal brukes til. Hanskene blir fort smittebærere, og virus følger med på utsiden.

Før personlig verneutstyr tas i bruk skal arbeidsgiver informere arbeidstaker om hvilke farer utstyret beskytter mot og sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av det. (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §15-5). De ansatte vil trenge opplæring og informasjon om:

 • Hvor hanskene skal brukes
 • Hvordan/hvor de skal kastes
 • Hvor lenge de kan brukes

Økt intervall for renhold er et godt HMS tiltak for å hindre smitte. Sett inn ekstra ressurser til vask av kontaktflater mange berører. Det er rekkverk i trapper, lysbrytere, dørhåndtak og vasken på do. Ikke glem panelet på kaffemaskinen.

Dersom det ikke er mulig å sørge for at det er tilstrekkelig tilgang på håndvask og flytende såpe, kan ordinære våtservietter være et alternativ til vanlig håndvask før en bruker antibac på hendene.

Hvordan kan dette dokumenteres enkelt, men skikkelig?

Risikokartlegging trenger ikke gjennomføres i formelle verktøy, eller etter en risiko- og sårbarhetsanalyse med sannsynlighet x konsekvens. I den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, tenker jeg at møtereferat fra vurderingen med tilhørende beslutninger kan være tilstrekkelig for de aller fleste virksomhetene. Husk også å få med hvordan opplæringen skal gjennomføres, og hvem som skal kontakte de som gjennomfører renhold. Ekstraordinære tiltak bør være tidsbegrenset. Det er lurt å si noe om hvor lenge disse tiltakene skal gjennomføres, og også hvordan det blir gjort kjent at de avsluttes.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!