Vilkårene for arbeidsavklaringspenger er skjerpet

Færre vil ha rett til arbeidsavklaringspenger, maksimal stønadsperiode er kortet ned, og ordningen skal gi raskere og mer individuelt tilpasset bistand, etter at folketrygdloven ble endret 1. januar 2018.
Arbeidsavklaringspengene ble innført i 2010 for å bidra til bedre og tidligere oppfølging, slik at flere kunne komme raskere tilbake til arbeidslivet. Ordningen erstattet rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Innstramningene som nå er gjennomført, begrunnes med at målene med ordningen ikke er nådd. Her er noen av de viktigste endringene i folketrygdlovens regler om ytelsen.

Skjerper inngangsvilkårene

Det blir nå lagt større vekt på at arbeidsavklaringspengene er en helserelatert ytelse. Er ikke sykdom, skade eller lyte en vesentlig medvirkende årsak til at arbeidsevnen er nedsatt, samtidig som det er klart at den skyldes andre forhold som mestringsproblemer, arbeidsledighet, økonomiske eller sosiale problemer, skal det ikke gis rett til ytelsen. Ønsker og interesser skal ikke ha betydning når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt.

For å ha rett på ytelsen er det fortsatt et krav at arbeidsevnen er redusert med minst 50 %. Det er i tillegg et vilkår at vedkommende har behov for aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak, eller får annen oppfølging for å kunne skaffe seg eller beholde arbeid, ifølge folketrygdloven § 11-6.

Stønadsperioden ned fra 4 til 3 år

Stønadsperioden er kortet ned til 3 år. Har en person mottatt arbeidsavklaringspenger i maksimal periode, skal det gå 12 måneder før vedkommende igjen kan motta ytelsen. Perioden kan forlenges på visse vilkår, men maksimalt med 2 år.

Det er tatt inn i loven at mottaker skal følges opp etter at behandlingen eller det arbeidsrettede tiltaket er gjennomført.

Skjerper aktivitetsplikten

Mottaker av ytelsen må være villig til å søke arbeid andre steder enn på hjemstedet. Samtidig økes mulighetene for å kombinere arbeidsavklaringspengene med arbeid og arbeidssøking.

Vedkommende skal kunne arbeide inntil 80 % i 12 måneder uten å miste ytelsen når han eller hun er nær ved å komme i fullt arbeid. Det er dobbelt så lenge som tidligere.

Mottaker kan få arbeidsavklaringspenger i 6 måneder samtidig som han søker arbeid. Også det er dobbelt så lenge som før.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Hege J. Wold

Hege J. Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!