Viderefører flere korona-regler for omsorgsdager

Arbeidstaker har rett til dobbelt antall omsorgsdager i 2022. Nå er også flere koronatiltak som skulle opphørt 1. juli 2022, likevel forlenget ut året.
Dette er ordninger for sykt-barn-dagene som videreføres til 31. desember 2022:
  • Stengt skole eller barnehage: Skulle vi på ny få en situasjon der skolen, barnehagen eller skolefritidsordningen bli stengt på grunn av koronaviruset, vil arbeidstaker kunne bruke omsorgsdager for å være hjemme med barnet. En slik lokal stengning skal bekreftes av skolen eller barnehagen, slik at arbeidstaker får tilgang på nødvendig dokumentasjon overfor arbeidsgiver.
  • Særlige smittevernhensyn: Hvis det er spesielle smittevernhensyn enten hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor sammen med som er årsak til at barnet må holdes hjemme, kan arbeidstaker ha rett på dager med omsorgspenger. At det er snakk om et spesielt smittevernhensyn, må i tilfelle bekreftes av lege.
  • Foreldre kan overføre dager til hverandre: Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder der skolen eller barnehagen er stengt på grunn av covid-19-pandemien. Det er bare hele omsorgsdager som kan overføres, og de kan bare overføres til den andre omsorgspersonen når begge har rett til å bruke omsorgsdager.
  • Dobbel kvote i 2022: Som nevnt har foreldrene fått dobbelt så mange omsorgsdager å rutte med i 2022 som normalt i løpet av ett år. Selv om denne kvoten er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger når skolen eller barnehagen er stengt, eller når arbeidstaker kan dokumentere spesielle smittevernhensyn. Departementet har presisert at fra og med 7. februar 2022 må arbeidstaker først bruke opp de ordinære omsorgsdagene sine (som altså er doblet), før arbeidstaker kan bruke flere dager ved stengning eller særlige smittevernhensyn. 
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!