Opptak av webinar 10. april 2019:

Erfaringer med chatbot i HR-funksjonen