Dropper arbeidsgiverperiode II ved permittering

Planen var å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, for arbeidsgivere som har hatt langvarige permitteringer. Regjeringen har vedtatt å droppe plikten til å betale lønn i 5 nye dager.

Etter planen skulle arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker i sammenheng betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permitteringen, altså en arbeidsgiverperiode II.

Arbeidsgiverperiode II ble innført for å sikre at arbeidsgiver aktivt og reelt skulle vurdere om det fortsatt var grunnlag for permittering. En ny lønnspliktperiode skulle være et insentiv til å hente permitterte tilbake til jobb. Men på grunn av pandemiens utvikling er mange arbeidsgivere fortsatt hardt presset og har heller ikke arbeid å tilby. For disse ville en ny lønnspliktperiode vært en stor økonomisk byrde.

Regjeringen er av den oppfatning at bortfall av arbeidsgiverperiode II vil redusere usikkerheten for virksomheter som ønsker å ta permitterte tilbake i jobb i en gjenoppstartsfase.

Avbruddsperiode på 10 uker

Ifølge regjeringen må bortfall av arbeidsgiverperiode II ses i sammenheng med den midlertidige utvidelsen av «avbruddsperioden» fra 6 til 10 uker. Fram til 30. september 2021 kan permitterte arbeide i inntil 10 uker i permitteringsperioden, uten at en fortsatt permittering anses som en ny permittering med krav om varsling, ny lønnspliktperiode og ny søknad om dagpenger. Fra 1. oktober vil avbruddsperioden igjen være 6 uker.

 

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!