Avvikssystem

Forenkler din arbeidsdag

avvikssystem
 • kontinuerlig forbedring Effektivt, enkelt og sikkert
 • risikohåndtering Komplett risikostyring
 • Enkelt å lage rapporter og statistikk
 • Tilpass egne risikokategorier
 • Lav brukerterskel

Avvikssystem på 50 sekunder

 

BESTILL DEMO MED EN RÅDGIVER

Derfor trenger du et avvikssystem

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik, dette er blant annet et krav i HMS-lovgivningen og i internasjonale standarder som ISO 9001.

Det er øverste ledelse som har ansvar for at virksomheten har et system for å registrere og håndtere avvik som skjer i virksomheten.

Det er ikke bare brudd på regelverk eller krav som skal registreres som avvik. Generelt ønsker vi rapportering på alle forhold som ikke bør skje igjen og alt som kan bidra til forbedring og reduksjon av risiko. Forhold med tilnærmet ubetydelig konsekvens behøver ikke rapporteres, men hvis det er snakk om gjengangere, bør vi rapportere disse selv om de hver for seg kan ha liten betydning. Hvis du er usikker på om det er et forhold som skal rapporteres, er det bedre med en rapport for mye enn en for lite.

Målet er selvsagt at det ikke skal skje avvik og uønskede hendelser, men når en feil først har skjedd, er det en mulighet for læring og forbedring. Et skikkelig avvikssystem er et viktig steg mot å komme i gang med forbedringsarbeid.

Compendias brukervennlige avvik/forbedringssystem hjelper deg å behandle avvik, uønskede hendelser, risiko og forbedringer. Systemet kan brukes av både store og små virksomheter, til alle typer avvik, enten de er relatert til HMS, kvalitet eller informasjonssikkerhet/GDPR.

 

10 gode grunner for å ha et avvikssystem

 1. Det er lovpålagt. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at virksomheten har rutiner og system for avviksbehandling
 2. Det skal være enkelt for alle i virksomheten å registrere ting som har skjedd eller kan skje
 3. Det skal være enkelt for ledere og ansvarlige å behandle avvik
 4. Avvikssystemet er et viktig verktøy for å analysere årsaker slik en kan iverksette riktige tiltak
 5. Sikre at tiltak for enkelthendelser blir gjennomført og verifisert for å unngå at avviket skjer igjen
 6. Bruke statistikk fra systemet til å gjennomføre forbedringstiltak og måloppnåelse
 7. Oversikt over avvik og identifisere forbedringsområder (statistikk) gir viktige innspill til hvilke prosesser og områder som bør forbedres.
 8. Redusere risiko. Oversikt over avvik som er registrert danner grunnlag for risikovurderingen i virksomheten.
 9. Avvikssystemet bidrar til å synliggjøre hva feil og problemer koster
 10. For at systemet skal fungere, må arbeidsgiver legge til rette for en avviks-kultur der det er forventet at alle ansatte melder fra om avvik. I tillegg må de ansatte være trygge på at arbeidsgiver følger opp avvikene og behandler de seriøst.

Compendia er vår viktigste lokale samarbeidspartner innen HMS og kvalitet.
– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Compendia er spinalvæsken i ryggraden vår.
– Kjersti Koller, AssisterMeg

PRIS & LØSNING

Det er en sammenheng mellom pris og antall ansatte

Dette gjør at løsningen passer for små så vel som for store virksomheter. Ta kontakt så får du pris for din virksomhet.

Logi Trans AS

29 ansatte

GreenCarrier

200 ansatte,

Toyota

640 ansatte

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00