Avvikssystem

Forenkler din arbeidsdag

Illustrasjon: to personer håndhilser

Effektivt, enkelt og sikkert

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Komplett risikostyring

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Enkelt å lage rapporter og statistikk

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Lav brukerterskel

Forbedring på en enklere måte

Et avvikssystem hjelper deg å behandle avvik, uønskede hendelser, risiko og forbedringer. Ved å gjøre systemet tilgjengelig og brukervennlig gjør du det enkelt å registrere alle typer avvik. Uavhengig av om avvikene er relatert til HMS, kvalitet eller informasjonssikkerhet/GDPR, kan Compendias avvikssystem brukes av både store og små virksomheter

Hvorfor bør du ha et avvikssystem?

1

Lovkrav

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik, dette er blant annet et krav i HMS-lovgivningen og i internasjonale standarder som ISO 9001.

2

Redusere risiko

Det er ikke bare brudd på regelverk og krav som skal registreres som avvik. Alle forhold og hendelser som ikke bør gjenta seg, som kan bidra til forbedring eller reduksjon av risiko, bør legges inn i systemet. Det er bedre med en rapport for mye, enn en for lite. Et godt verktøy i risikoarbeidet, er risikomodulen som følger med avvikssystemet.

3

Forbedring

Målet er selvsagt at det ikke skal skje avvik og uønskede hendelser, men når en feil først har skjedd, er det en mulighet for læring og forbedring. Et skikkelig avvikssystem er et viktig steg mot å komme i gang med forbedringsarbeid.

EFFEKTIV OG ENKEL AVVIKSSREGISTRERING

“Avvikssystemet er laget for at det skal være enklere for deg å ha alt på G.”

– Sigurd Orre, produktansvarlig i Compendia

Enkel registrering av avvik

Det skal være enkelt for alle i virksomheten å registrere ting som har skjedd eller kan skje. Samtidig skal det være enkelt for ledere og ansvarlige å behandle avvik.

Skal du jobbe med forbedringsarbeid på en god måte, trenger du et skikkelig og tilgjengelig avvikssystem. Derfor har vi laget det til deg.

Se hvor enkelt det er å registrere et avvik i appen på mobiltelefonen din.

Enkel registrering av avvik

Det skal være enkelt for alle i virksomheten å registrere ting som har skjedd eller kan skje. Samtidig skal det være enkelt for ledere og ansvarlige å behandle avvik.

Skal du jobbe med forbedringsarbeid på en god måte, trenger du et skikkelig og tilgjengelig avvikssystem. Derfor har vi laget det til deg.

Se hvor enkelt det er å registrere et avvik i appen på mobiltelefonen din.

Vil du vite mer, er du velkommen til å: 

Illustrasjon: Dame med sjekklister i hånden

Fortsatt litt usikker?

9 gode grunner for å ha et avvikssystem:

  1. Det er lovpålagt. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at virksomheten har rutiner og system for avviksbehandling.
  2. Det skal være enkelt for alle i virksomheten å registrere ting som har skjedd eller kan skje.
  3. Det skal være enkelt for ledere og ansvarlige å behandle avvik.
  4. Avvikssystemet er et viktig verktøy for å analysere årsaker slik en kan iverksette riktige tiltak.
  5. Systemet bidrar til å sikre at tiltak for enkelthendelser blir gjennomført og verifisert, slik at du unngår at avviket skjer igjen.
  6. Ved å bruke statistikk fra systemet blir det enklere å gjennomføre forbedringstiltak og oppnå virksomhetens mål.
  7. Oversikt og statistikk over avvik bidrar til å identifisere forbedringsområder og indikerer hvilke prosesser og områder som bør forbedres.
  8. Når du registrer virksomhetens avvik, reduseres risikoer, og du får et bedre grunnlag for risikovurdering.
  9. Avvikssystemet bidrar til å synliggjøre hva feil og problemer koster.

Lurer du på noe om avvikssystem?

Et avvikssystem er et system der man registrerer ting som har gått galt, ting som har forbedringspotensiale og observasjoner. Avvikssystemet/forbedringssystemet vårt gir dere statistisk oversikt over alt som blir registrert, og blant annet muligheter for å registrere forbedringstiltak.
Nei, det ikke krav til å ha et elektronisk avvikssystem, men hvis man er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, må man oppbevare dokumentert informasjon (bevis) på hvordan avvik håndteres.
Avvikssystemet vårt kan tilpasses alle typer virksomheter.
Prisen er blant annet avhengig av størrelse på virksomheten. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00