Risikomodul

Ivaretar verdier og omdømme

Illustrasjon: to personer håndhilser

Bidrar til å redusere risikoer

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Sikrer verdier du ønsker å beskytte

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og intuitivt

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Gir oversikt og kontroll

Forenkler risikoarbeidet

Med et solid verktøy for risikostyring kan du kontrollere og redusere risikoer, samt sikre at du jobber i henhold til krav fra myndigheter, standarder og interessenter. Risikomodulen gjør det lett å beskytte sentrale verdier som virksomhetens omdømme, framtid og de ansattes helse og sikkerhet. 

Compendias risikomodul er enkel, intuitiv og krever ingen forkunnskaper.

Hva er en risikomodul?

  1. Kartlegger og gir oversikt over risikobildet i en virksomhet.
  2. Et verktøy for å aktivt jobbe med potensielle risikoer ved å definere, tildele, gjennomføre og dokumentere tiltak.
  3. Kan brukes til risikostyringen i den daglige driften, det forebyggende arbeidet og etter hvert som risikoer oppstår.
  4. Lar deg beskrive hva som bør gjøres, hva som er blitt gjort og hvordan dette har påvirket risikonivået.
  5. Gjør det mulig å følge opp utførelsen av oppgavene, samt gjøre en ny vurdering av risikonivået etter gjennomføring av oppgavene.
  6. Kobler aktuelle risikoer til prosesser, prosedyrer og avvik.
  7. Et gratis supplement til Compendia avvikssystem og kvalitetssystemet.
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Fremdeles nysgjerrig på risikostyring?

Bli bedre kjent med seniorrådgiver Sigve Klakegg og risikomodulens funksjoner.

Vil du vite mer, er du velkommen til å booke møte med en av våre rådgivere:

RÅDGIVERNE VÅRE:

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med risikostyring i din virksomhet.

Lurer du på noe om risikomodul

En risikomodul er et verktøy som bidrar til å gi oversikt og redusere risikoer i en virksomhet. Gjennom å kartlegge risikoene vil du også få oversikt over de viktigste risikoene. 

Nei, det stilles ikke krav til å ha en elektronisk risikomodul. Men en rekke lover og standarder krever at man jobber systematisk med risikoarbeid.

Risikomodulen vår kan tilpasses alle typer virksomheter. Systemet krever uhyre få forhåndskunnskaper, og er spesielt velegnet for alle som ikke har svært etablerte tradisjoner for risikoarbeid. 

Risikomodulen er en del av Compendias HMS- og kvalitetssystemer.

Risikomodul - informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

Blinkende smiley

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!