Risikomodul

Ivaretar verdier og omdømme

Illustrasjon: to personer håndhilser

Bidrar til å redusere risikoer

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Enkelt å sette opp

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Krever svært få forhåndskunnskaper

Forenkler risikoarbeidet

Compendias risikoløsning lar deg definere, tildele, gjennomføre og dokumentere tiltak som gjennomføres for å redusere risikoer i bedriften. Tiltakene består av oppgaver som tildeles en ansvarlig med en tidsfrist. Den ansvarlige kan oppdatere status for oppgavene, og rapportere ferdigstillelse. På denne måten får virksomheten et verktøy for å styre sine risikoer og dokumentere hva som er blitt gjort.

Illustrasjon: Dame med sjekklister i hånden

Hvorfor bør du ha en risikomodul?

Lover og standarder: En av de beste grunnene for å skaffe seg en risikomodul fra Compendia, er at en rekke lover og standarder krever at man jobber systematisk med risikoarbeid.

Identfiser risikoer: Risikomodulen brukes til å kartlegge risikoene, risikostyringen og risikonivået som finnes i en bedrift. Få oversikt over hvilke risikoer som finnes, identifiser hvilke som er de viktigste – og gjennomfør risikoreduserende tiltak. 

Ivareta verdier: Ved å ta i bruk et slikt verktøy vil du lettere sikre verdier du ønsker å beskytte. Risikomodulen letter arbeidet med å ivareta ansattes helse og sikkerhet, ivareta omdømme og øke tryggheten for virksomhetens framtid.

Bedre synergi: Verktøyet kan anvendes i den daglige driften, i det forebyggende arbeidet og etter hvert som risikoer oppstår. Modulen fungerer som en kobling mellom risiko og styrende dokumentasjon, og gir mulighet til å lenke til både interne og eksterne systemer, reglement og annet relevant innhold. Videre omfatter modulen blant annet verktøy for å kartlegge risikoer, risikoregister, løsninger som støtter både norsk og engelsk, samt automatisk loggføring av endringer. 

Få oversikt: Løsningen gjør det enkelt å holde oversikt over status og aktiviteter knyttet til den aktuelle risikoen og det totale risikobildet. Det er viktig å jevnlig gjøre nye vurderinger for å se om det har oppstått ny risiko, om risikoen er eliminert eller om status har endret seg.

Hvorfor bør du ha en risikomodul?

Lover og standarder: En av de beste grunnene for å skaffe seg en risikomodul fra Compendia, er at en rekke lover og standarder krever at man jobber systematisk med risikoarbeid.

Identfiser risikoer: Risikomodulen brukes til å kartlegge risikoene, risikostyringen og risikonivået som finnes i en bedrift. Få oversikt over hvilke risikoer som finnes, identifiser hvilke som er de viktigste – og gjennomfør risikoreduserende tiltak.

Ivareta verdier: Ved å ta i bruk et slikt verktøy vil du lettere sikre verdier du ønsker å beskytte. Risikomodulen letter arbeidet med å ivareta ansattes helse og sikkerhet, ivareta omdømme og øke tryggheten for virksomhetens framtid.

Illustrasjon: To ansatte foran tavle med grafer

Bedre synergi: Verktøyet kan anvendes i den daglige driften, i det forebyggende arbeidet og etter hvert som risikoer oppstår. Modulen fungerer som en kobling mellom risiko og styrende dokumentasjon, og gir mulighet til å lenke til både interne og eksterne systemer, reglement og annet relevant innhold. Videre omfatter modulen blant annet verktøy for å kartlegge risikoer, risikoregister, løsninger som støtter både norsk og engelsk, samt automatisk loggføring av endringer. 

Få oversikt: Løsningen gjør det enkelt å holde oversikt over status og aktiviteter knyttet til den aktuelle risikoen og det totale risikobildet. Det er viktig å jevnlig gjøre nye vurderinger for å se om det har oppstått ny risiko, om risikoen er eliminert eller om status har endret seg.

Så enkelt kommer du i gang

Compendias risikomodul har et moderne og brukervennlig grensesnitt, som krever svært få forhåndskunnskaper. Systemet er enkelt å sette opp, og det er velegnet for de fleste som ikke har svært etablerte tradisjoner for risikoarbeid.

Når risikomodulen settes opp og tilpasses din virksomhet, trenger du kun å ta stilling til to ting:

01

Relevante risikoer

Gjør deg opp noen tanker om hvilke skader og uønskede hendelser du har hatt, eller som kan tenkes å oppstå. Hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten, avhenger bl.a. av utstyr og virksomhetsområde.

Systemet kan benyttes for alle kategorier av risiko, som f.eks. helse og sikkerhet, ytre miljø, kundetilfredshet, omdømme, personvern og  informasjonssikkerhet.

02

Konsekvens og sannsynlighet

En hendelse kan få mange ulike konsekvenser med ulik sannsynlighet. Vurder sannsynligheten for at ulike risikoer kan oppstå, samt hvor alvorlige konsekvensene av disse uønskede hendelsene vil bli. 

Det er viktig å prioritere risikoene, slik at man bruker mest ressurser på de viktigste risikoene.

Så enkelt kommer du i gang

Compendias risikomodul har et moderne og brukervennlig grensesnitt, som krever svært få forhåndskunnskaper. Systemet er enkelt å sette opp, og det er velegnet for de fleste som ikke har svært etablerte tradisjoner for risikoarbeid.

Når risikomodulen settes opp og tilpasses, trenger du kun å ta stilling til to ting:

01

Relevante risikoer

Gjør deg opp noen tanker om hvilke skader og uønskede hendelser du har hatt, eller som kan tenkes å oppstå. Hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten, avhenger bl.a. av utstyr og virksomhetsområde.

Systemet kan benyttes for alle kategorier av risiko, som f.eks. helse og sikkerhet, ytre miljø, kundetilfredshet, omdømme, personvern og  informasjonssikkerhet.

02

Konsekvens og sannsynlighet

En hendelse kan få mange ulike konsekvenser med ulik sannsynlighet. Vurder sannsynligheten for at ulike risikoer kan oppstå, samt hvor alvorlige konsekvensene av disse uønskede hendelsene vil bli. 

Det er viktig å prioritere risikoene, slik at man bruker mest ressurser på de viktigste risikoene.

Så enkelt kommer du i gang

Compendias risikomodul har et moderne og brukervennlig grensesnitt, som krever svært få forhåndskunnskaper. Systemet er enkelt å sette opp, og det er velegnet for de fleste som ikke har svært etablerte tradisjoner for risikoarbeid.

Når risikomodulen settes opp og tilpasses, trenger du kun å ta stilling til to ting:

01

Relevante risikoer

Gjør deg opp noen tanker om hvilke skader og uønskede hendelser du har hatt, eller som kan tenkes å oppstå. Hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten, avhenger bl.a. av utstyr og virksomhetsområde.

Systemet kan benyttes for alle kategorier av risiko, som f.eks. helse og sikkerhet, ytre miljø, kundetilfredshet, omdømme, personvern og  informasjonssikkerhet.

02

Konsekvens og sannsynlighet

En hendelse kan få mange ulike konsekvenser med ulik sannsynlighet. Vurder sannsynligheten for at ulike risikoer kan oppstå, samt hvor alvorlige konsekvensene av disse uønskede hendelsene vil bli. 

Det er viktig å prioritere risikoene, slik at man bruker mest ressurser på de viktigste risikoene.

Lurer du på noe om risikomodul?

En risikomodul er et verktøy som bidrar til å gi oversikt og redusere risikoer i en virksomhet. Gjennom å kartlegge risikoene vil du også få oversikt over de viktigste risikoene. 

Nei, det stilles ikke krav til å ha en elektronisk risikomodul. Men en rekke lover og standarder krever at man jobber systematisk med risikoarbeid.

Risikomodulen vår kan tilpasses alle typer virksomheter. Systemet krever uhyre få forhåndskunnskaper, og er spesielt velegnet for alle som ikke har svært etablerte tradisjoner for risikoarbeid. 

Risikomodulen er en del av Compendias HMS- og kvalitetssystemer.

Ta kontakt med oss

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00