Personalhåndbok

Fundamentet til en god personalpolitikk

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og tilgjengelig på alle flater

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Inneholder maler basert på beste praksis

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Automatisk oppdatering av lovverk

Skisse: Chatbotten HR-Henry

Digitaliser
HR-avdelingen med chatbot

Hvorfor skal du ha en personalhåndbok?

Vet medarbeiderne hva som gjelder på arbeidsplassen? Finner de svar på det de lurer på, eller er informasjonen spredt i flere systemer og mangler kvalitetssikring?

En personalhåndbok gir på en enkel måte de ansatte svar på spørsmål rundt plikter og rettigheter på arbeidsplasen. Den er med og sikrer en god personalpolitikk og at medarbeiderne blir behandlet likt.

Gjør personalhåndboken tilgjengelig

Ofte søker den ansatte etter informasjon utenom arbeidstiden. Når personalhåndboken er lett tilgjengelig og søkbar, får de ansatte raskt svar på hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere. Medarbeiderne sparer tid og HR-avdelingen slipper å møte en full  innboks neste morgen.

Personalhåndboken fra oss er tilgjengelig på alle flater. Løsningen har god søkefunksjon, oversiktlige tekster og godt språk. Vanskelige juridiske formuleringer er framtilt på en enkel og ryddig måte.

La de ansatte finne informasjon på enkleste måte

- en chatbot er alltid tilgjengelig

Chatbotten HR-Henry inviterer til en samtale som gjør det til en mer engasjerende opplevelse å få informasjon. Han er alltid tilgjengelig og sørger for at alle ansatte får raskt svar.

HR-avdelingen sparer tid og kan konsentrere seg om mer komplekse oppgaver.

Illustrasjon av chatbotten HR-Henry

Kom i gang med eksperthjelp

Våre rådgivere har solid kunnskap om lover og regler og lang erfaring i HR-faget i praksis.

De hjelper deg i gang og gir deg et godt utgangspunkt for din nye personalhåndbok.

Få pristilbud

Prisen på en personalhåndbok henger sammen med størrelsen på virksomheten.

Vi gir deg gjerne et tilbud. 

Illustrasjon Dame med tablet som ser på en tavle med stigende graf

Personalhåndboken utfyller arbeidsavtalen

I alle arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. Den skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.

Arbeidsavtalen er individuell og bør suppleres med en personalhåndbok som gir generell informasjon om rettigheter og plikter.

Compendias personalhåndbok er spinalvæsken i ryggraden vår. 

Kjersti Koller

Logo Assister meg

Ta kontakt med oss for et pristilbud

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00