Personalhåndbok

Fundamentet til en god personalpolitikk

Personalhåndbok

Fundamentet til en god personalpolitikk

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og tilgjengelig på alle flater

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Inneholder maler basert på beste praksis

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Automatisk oppdatering av lovverk

Skisse: Chatbotten HR-Henry

Digitaliser
HR-avdelingen med chatbot

Hvorfor skal du ha en personalhåndbok?

Vet medarbeiderne hva som gjelder på arbeidsplassen? Finner de svar på det de lurer på, eller er informasjonen spredt i flere systemer og mangler kvalitetssikring?

En personalhåndbok gir på en enkel måte de ansatte svar på spørsmål rundt plikter og rettigheter på arbeidsplassen. Den er med og sikrer en god personalpolitikk og at medarbeiderne blir behandlet likt.

Gjør personalhåndboken tilgjengelig

Ofte søker den ansatte etter informasjon utenom arbeidstiden. Når personalhåndboken er lett tilgjengelig og søkbar, får de ansatte raskt svar på hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere. Medarbeiderne sparer tid og HR-avdelingen slipper å møte en full  innboks neste morgen.

Personalhåndboken fra oss er tilgjengelig på alle flater. Selvfølgelig får du også personalhåndboken som en app til mobilen – noe som gjør den enda mer tilgjengelig. Løsningen har god søkefunksjon, oversiktlige tekster og godt språk. Vanskelige juridiske formuleringer er framstilt på en enkel og ryddig måte.

Se demo

Compendias personalhåndbok har mange nyttige funksjoner som forenkler arbeidshverdagen.

I denne demoen presenterer vi noen av dem.

Har du lyst til å teste personalhåndboken i din virksomhet?

Personalhåndboken utfyller arbeidsavtalen

I alle arbeidsforhold skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. Den skal inneholde opplysninger som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.

Arbeidsavtalen er individuell og bør suppleres med en personalhåndbok som gir generell informasjon om rettigheter og plikter.

Vi opplever Compendia som en profesjonell rådgiver som bidrar med sin faglige kompetanse spesielt innenfor personalområdet på jus og personalpolitikk.

Tor Egil Lie

10 fordeler:

Med personalhåndboken får du

  1. et digitalisert system som gjør arbeidshverdagen enklere for deg og de ansatte
  2. lovverket forklart på en enkel måte
  3. tilgjengelighet på alle flater – også i app
  4. tilbakemeldingsfunksjon
  5. et fleksibelt design som kan tilpasses din virksomhet
  6. muligheter for integrert chatbot
  7. visualisering av ulike arbeidsprosesser
  8. leserbekreftelse
  9. statistikk
  10. innlogging med single sign on
Mobiltelefon med oppslagsverk for ulike kategorier innen arbeidsrett.. Illustrasjon.

Kom i gang med eksperthjelp

Våre rådgivere har solid kunnskap om lover og regler og lang erfaring i HR-faget i praksis.

De hjelper deg i gang og gir deg et godt utgangspunkt for din nye personalhåndbok.

Finn informasjon raskt og enkelt

- en chatbot er alltid tilgjengelig

Chatbotten HR-Henry inviterer til en samtale som gjør det til en mer engasjerende opplevelse å få informasjon. Med HR-Henry kan du vinke farvel til søk og menyer. Han er alltid tilgjengelig og sørger for at alle ansatte får raskt svar.

HR-avdelingen sparer tid og kan konsentrere seg om mer komplekse oppgaver.

Illustrasjon av chatbotten HR-Henry

Lurer du på noe om personalhåndbok?

Nei, men en digital og systematisert personalhåndbok vil gjøre arbeidshverdagen lettere for både deg og de ansatte.

Vi anbefaler at personalhåndboken kobles opp mot intranett. Da får de ansatte kun ett søkefelt å forholde seg til, bruken økes og belastning på HR-avdelingen reduseres.

Det kan være lurt å involvere IT-avdelingen for å integrere Compendias løsninger. Se vår guide. 

Dere trenger kun å gi Compendia tilgang til virksomhetens interne rutiner. Vi har også tekster og maler innen alle temaer som dere står fritt til å bruke.

Når håndboken er ferdig vil Compendia stå for rundt 70 % av vedlikeholdet, og oppdatere alt av lover og forskrifter fortløpende. Virksomheten må selv sørge for å holde interne regler og rutiner à jour.

Compendias personalhåndbok har en funksjonalitet som gir deg muligheten til å aktivere leserbekreftelse på viktige beskjeder og oppdateringer. Når du skrur på denne, vil de ansatte få en e-post med lenke til innlegget. Du vil da få beskjed og oversikt over hvem som har lest oppdateringen. 

Prisen er blant annet avhengig av størrelse på virksomheten. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

Personalhåndbok - informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

Blinkende smiley