Kvalitetssystem

Compendias kvalitetssystem – bedre rustet til å møte dine kunders krav!

Hva er et kvalitetssystem?

Et kvalitetssystem skal sikre god styring og kontroll. Kvalitetssystemet inneholder dokumenterte prosesser, prosedyrer og rutiner. Når rutiner og ansvarsforhold er kjent og tydeliggjort, bidrar det til gode vaner. Gode vaner gir færre feil i de verdiskapende prosessene og reduserte kostnader.

Leverer du produkter eller tjenester til det offentlige, vil du også ofte erfare at det stilles krav til at virksomheten har et kvalitetssystem.

God kvalitetsledelse er avgjørende for en god leveranse til dine kunder. For å sikre god kundetilfredshet, må det arbeides systematisk med kvalitet, og da er det nødvendig med et velfungerende kvalitetssystem.

Er du en prosesseier? Da er det ditt ansvar at prosessen fungerer og stadig blir bedre. 

10 kjennetegn på et godt kvalitetssystem

1.   Det skal hjelpe de ansatte i bedriften å bli bevisst på hvilke risikoforhold som er tilstede.

2.  Det skal inneholde grunnleggende funksjonalitet som dokumentstyring, revisjonskontroll, historikk og godkjenning

3.  Det skal ha et godt prosessverktøy

4.  Det skal ha god funksjonalitet for å beskrive rutiner og prosedyrer

5.  Kvalitetssystemet skal gjøre det lett å gjøre rett

6.  Det må ha god søkefunksjonalitet

7.  Det må være tilgjengelig på alle flater

8.  Det bør være integrert med andre system eller intranettet

9.  I et godt kvalitetssystem må det være enkelt å melde fra og å følge opp avvik og ta ut statistikker og rapporter

10. Kvalitetssystemet skal kunne brukes til læring og opplæring, enten av nyansatte eller i forbedringsprosesser

Bedre rustet til å møte dine kunders krav

Compendias Kvalitetssystem bidrar til å sikre at virksomheten leverer i henhold til kundens krav, behov og forventninger, samt ivaretar behovet for dokumentasjon og synliggjøring av prosesser. Kvalitetssystemet gjør alle prosesser og rutiner enkelt tilgjengelig for alle ansatte og sikrer at alle har tilgang til samme versjon av dokumentasjonen.

Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner bidrar til færre feil i de verdiskapende prosessene slik at kostnadene reduseres. Dokumenter knyttes opp mot aktuelle standarder og systemet vil gi en oversikt over hvilket dokument som samsvarer med hvilket punkt i aktuell standard. Et kvalitetsystem fra Compendia inneholder et utkast som består av forslag til prosesser og prosedyrer,  samt en forklaring til de enkelte punktene i ISO-9001-standarden.

Kvalitetssystem på 2 minutt

BESTILL DEMO MED EN RÅDGIVER

Prosesser lages automatisk!

Skangas aims for fit for purpose and lean solutions. The Compendia system gives us the support we need from a management system in our daily operations and at a management level.
– Tine Hegre, Skangas

Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner har bidratt til færre feil i de verdiskapende prosessene.

– Margrethe Kvisle, GreenCarrier AS

PRIS & LØSNING

Det er en sammenheng mellom pris og antall ansatte

Dette gjør at løsningen passer for små så vel som for store virksomheter. Ta kontakt så får du pris for din virksomhet.

TKS Heis AS

44 ansatte

Toyota (Bauda AS)

640 ansatte

Lyse

1150 ansatte

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00