Kvalitetssystem

Bedre rustet til å møte kundenes krav

Illustrasjon: to personer håndhilser

Reduserer sykefravær og øker trivselen

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Full kontroll med oppdaterte oppslagsverk

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og tilgjengelig på alle flater

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Alltid oppdatert på ISO 9001

Hvorfor skal vi ha et kvalitetssystem?

Kvalitetssystemet bidrar til å sikre at du leverer i henhold til kundenes krav, behov og forventninger. Systemet sørger for at alle prosesser er dokumentert og synliggjort. For deg betyr dette bedre orden; både internt overfor eksterne kontrollmyndigheter.

Virksomheter som er gode på kompetanseoverføring klarer i større grad å etablere en felles kultur for kontinuerlig læring. Med et kvalitetssystem samles alle prosesser og rutiner på ett sted, slik at alle ansatte enkelt har tilgang til den samme informasjonen.

Når prosedyrer, rutiner og prosessbeskrivelser gjøres mer tilgjengelig og tydelige, bidrar dette til færre feil i verdiskapende prosesser og reduserte kostnader.

Kvalitetssystemet på 2 minutter

I Compendias kvalitetssystem finner du alt på ett sted. Enten du er på PC, telefon eller nettbrett. 

Kvalitetssystemet har mange nyttige funksjoner som vil  forenkle arbeidshverdagen din.

I denne demoen presenterer vi noen av dem.

Vil du vite mer?

Kvalitetssystemet hjelper oss å bygge en sterk, felles sikkerhetskultur og utmerket kvalitet på alle områder. Det sørger også for at sluttkundene og partnerne våre nyter godt av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som vi gjør.

Tine Hegre

Leder HMS & kvalitet i Gasum Group

Foto, Gasum: Tine Hegre
Illustrasjon: Dame med sjekklister i hånden

10 kjennetegn på et godt kvalitetssystem:

  1. Hjelper de ansatte å bli bevisst på hvilke risikoer som er til stede.
  2. Har grunnleggende funksjonalitet som dokumentstyring, revisjonskontroll, historikk og godkjenning.
  3. Har en brukervennlig risikomodul og et godt prosessverktøy.
  4.  Har gode løsninger for å beskrive rutiner og prosedyrer.
  5. Gjør det lett å gjøre rett.
  6. Har god søkefunksjonalitet.
  7. Er tilgjengelig på alle flater.
  8. Er integrert med andre systemer eller intranettet.
  9. Gjør det enkelt å melde fra om og følge opp avvik, og ta ut statistikker og rapporter om dette.
  10. Kan brukes til læring og opplæring, enten av nyansatte eller i forbedringsprosesser.
Utdrag fra håndbok som viser sidetittel, revisjoner og direkte lenke til aktuelt punkt i standard. Skjermdump.

Direkte tilgang til standarder

Compenida har en samarbeidsavtale med Standard Online som gjør det mulig å knytte dokumenter opp mot aktuelle ISO-standarder, og systemet gir deg en oversikt over hvilket dokument som hører til hvilket punkt i aktuell standard.

Prosessverktøyet alltid tilgjengelig​

Prosesser inngår som et viktig verktøy i alt forbedringsarbeid. Er ikke prosessene riktige, blir heller ikke resultatet rett.

Skal du jobbe med forbedringsarbeid på en god måte, trenger du et skikkelig og tilgjengelig prosessverktøy. Derfor har vi laget det til deg. Skikkelig og enkelt å bruke.

Se hvor enkelt det er å etablere en prosess i appen på mobiltelefonen din.

Prosessverktøyet alltid tilgjengelig​

Prosesser inngår som et viktig verktøy i alt forbedringsarbeid. Er ikke prosessene riktige, blir heller ikke resultatet rett.

Skal du jobbe med forbedringsarbeid på en god måte, trenger du et skikkelig og tilgjengelig prosessverktøy. Derfor har vi laget det til deg. Skikkelig og enkelt å bruke.

Se hvor enkelt det er å etablere en prosess i appen på mobiltelefonen din.

Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner har bidratt til færre feil i de verdiskapende prosessene.

Margrethe Kvisle
Seksjonssjef HR, Greencarrier

Lurer du på noe om kvalitetssystem?

Kvalitetssystem er et ledelsessystem for kvalitet som beskriver virksomhetens prosesser og prosedyrer.

Det er krav til å ha et kvalitetssystem dersom virksomheten vil sertifisere seg innen ISO 9001:2015. Det er imidlertid nyttig for alle virksomheter å ha et kvalitetssystem. Noen kunder krever også at leverandørene deres har dette på plass.

Compendia sitt kvalitetssystem kan tilpasses alle typer virksomheter.

Prisen er avhengig blant annet av størrelsen på virksomheten. Ta kontakt med oss for et tilbud.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00

ME snakkes snart!

Asset 1

Me snakkes snart!

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.