Kvalitetssystem

Bedre rustet til å møte kundenes krav

Illustrasjon: to personer håndhilser

Reduserer sykefravær og øker trivselen

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Full kontroll med oppdaterte oppslagsverk

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og tilgjengelig på alle flater

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Alltid oppdatert på ISO 9001

Hvorfor skal vi ha et kvalitetssystem?

Leveranse: Kvalitetssystemet bidrar til å sikre at dere leverer i henhold til kundenes krav, behov og forventninger.

Dokumentasjon: Systemet sørger for at prosessene er dokumentert og synliggjort.  

Tilgjengelighet: Alle prosesser og rutiner er enkelt tilgjengelig for alle ansatte, og alle har tilgang til samme versjon. 

Kostnadsreduksjon: Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner bidrar til færre feil i de verdiskapende prosessene slik at kostnadene reduseres.

KVALITETSSYSTEMET PÅ 2 MINUTTER:

Utdrag fra håndbok som viser sidetittel, revisjoner og direkte lenke til aktuelt punkt i standard. Skjermdump.

Direkte tilgang til standarder

Dokumenter knyttes opp mot aktuelle standarder og systemet gir en oversikt over hvilket dokument som hører til hvilket punkt i aktuell standard.

Illustrasjon: Dame med sjekklister i hånden

10 kjennetegn på et godt kvalitetssystem:

  1. Hjelper de ansatte å bli bevisst på hvilke risikoer som er til stede.
  2. Har grunnleggende funksjonalitet som dokumentstyring, revisjonskontroll, historikk og godkjenning.
  3. Har et godt prosessverktøy.
  4.  Har gode løsninger for å beskrive rutiner og prosedyrer.
  5. Gjør det lett å gjøre rett.
  6. Har god søkefunksjonalitet.
  7. Er tilgjengelig på alle flater.
  8. Er integrert med andre systemer eller intranettet.
  9. Gjør det enkelt å melde fra om og følge opp avvik, og ta ut statistikker og rapporter om dette.
  10. Kan brukes til læring og opplæring, enten av nyansatte eller i forbedringsprosesser.

Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner har bidratt til færre feil i de verdiskapende prosessene.

Margrethe Kvisle
Seksjonssjef HR, Greencarrier

Prosessverktøyet alltid tilgjengelig​

Prosesser inngår som et viktig verktøy i alt forbedringsarbeid. Er ikke prosessene riktige, blir heller ikke resultatet rett.

Skal du jobbe med forbedringsarbeid på en god måte, trenger du et skikkelig og tilgjengelig prosessverktøy. Derfor har vi laget det til deg. Skikkelig og enkelt å bruke.

Se hvor enkelt det er å etablere en prosess i appen på mobiltelefonen din.

Prosessverktøyet alltid tilgjengelig​

Prosesser inngår som et viktig verktøy i alt forbedringsarbeid. Er ikke prosessene riktige, blir heller ikke resultatet rett.

Skal du jobbe med forbedringsarbeid på en god måte, trenger du et skikkelig og tilgjengelig prosessverktøy. Derfor har vi laget det til deg. Skikkelig og enkelt å bruke.

Se hvor enkelt det er å etablere en prosess i appen på mobiltelefonen din.

Lurer du på noe om kvalitetssystem?

Kvalitetssystem er et ledelsessystem for kvalitet som beskriver virksomhetens prosesser og prosedyrer.

Det er krav til å ha et kvalitetssystem dersom virksomheten vil sertifisere seg innen ISO 9001:2015. Det er imidlertid nyttig for alle virksomheter å ha et kvalitetssystem. Noen kunder krever også at leverandørene deres har dette på plass.

Compendia sitt kvalitetssystem kan tilpasses alle typer virksomheter.

Prisen er avhengig blant annet av størrelsen på virksomheten. Ta kontakt med oss for et tilbud.

Ta kontakt for en kvalitetsprat

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00

ME snakkes snart!

Asset 1

Me snakkes snart!

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.