Kvalitetssystem

Compendias kvalitetssystem forbedrer
din virksomhet – alltid!

Kvalitetssystem
 • Lønnsomt
 • Brukervennlig
 • Tilpasset din virksomhet
 • risikohåndtering Dokumentstyring
 • kontinuerlig forbedring Trenger ikke tegne - prosesser lages automatisk!

Kvalitetssystem på 2 minutt

BESTILL DEMO MED EN RÅDGIVER

Prosesser lages automatisk!

Hvorfor skal du ha et kvalitetssystem

Hensikten med et kvalitetssystem er i mange virksomheter å kunne dokumentere overfor medarbeidere, kunder, eiere, myndigheter og sertifiseringsbyrå hvordan bedriften jobber med kvalitet.

Compendias brukervennlige kvalitetssystem hjelper deg på en enkel måte å dokumentere prosesser, prosedyrer og rutiner. Når rutinene er kjent bidrar dette til gode vaner og færre feil i de verdiskapende prosessene. Dermed reduseres kostnadene.

Kvalitetssystemet har funksjonalitet for risikostyring og aktivitetsstyring, og det er enkelt å publisere innhold slik at det er lett tilgjengelig for alle medarbeidere uansett hvor de befinner seg.

I forbindelse med offentlige anskaffelser kan det også stilles krav til at virksomheten har et kvalitetssystem.

Med Compendias kvalitetssystem står du bedre rustet til å møte dine kunders krav.

10 kjennetegn på et godt kvalitetssystem

 

 1. Det skal hjelpe de ansatte i bedriften å bli bevisst på hvilke risikoforhold som er tilstede.
 2. Det skal inneholde grunnleggende funksjonalitet som dokumentstyring, revisjonskontroll, historikk og godkjenning
 3. Det skal ha et godt prosessverktøy
 4. Det skal ha god funksjonalitet for å beskrive rutiner og prosedyrer
 5. Kvalitetssystemet skal gjøre det lett å gjøre rett
 6. Det må ha god søkefunksjonalitet
 7. Det må være tilgjengelig på alle flater
 8. Det bør være integrert med andre system eller intranettet
 9. I et godt kvalitetssystem må det være enkelt å melde fra og å følge opp avvik og ta ut statistikker og rapporter
 10. Kvalitetssystemet skal kunne brukes til læring og opplæring, enten av nyansatte eller i forbedringsprosesser

 

Skangas aims for fit for purpose and lean solutions. The Compendia system gives us the support we need from a management system in our daily operations and at a management level.

– Tine Hegre, Skangas

Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner har bidratt til færre feil i de verdiskapende prosessene.

– Margrethe Kvisle, GreenCarrier AS

PRIS & LØSNING

Det er en sammenheng mellom pris og antall ansatte

Dette gjør at løsningen passer for små så vel som for store virksomheter. Ta kontakt så får du pris for din virksomhet.

TKS Heis AS

44 ansatte

Toyota (Bauda AS)

640 ansatte

Lyse

1150 ansatte

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00