ISO 45001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Vis at du tar arbeidsmiljø på alvor

ISO 45001 gjør det mulig for organisasjoner å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø. Dette vil hjelpe til med å håndtere arbeidsmiljørisikoer og forbedre virkningen av arbeidsmiljøarbeidet ved å utvikle og implementere policy, mål og arbeidsrutiner.

God praksis mot et ISO 45001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 45001-standarden. Ofte dreier det seg om sørge for at de interne prosessene er satt i system.

Hvorfor ISO 45001-sertifisering?

  1. Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler
  2. Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
  3. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring
  4. Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
  5. Virksomheten kan stille krav til sine leverandører om at de etterlever standarden
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Compendias rådgivere har lang erfaring fra sertifiseringsprosesser.

De hjelper deg med å lage e gap-analyse som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 45001-sertifisering og hjelper deg i mål.

Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

5 steg for å lykkes med sertifiseringen

  1. Forankring i ledelsen
  2. Gjennomfør en gapanalyse
  3. Involver ansatte og deres representanter
  4. Sett av ressurser
  5. Lag en handlingsplan for å nå målet

ANDRE SERTIFISERINGER?

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 9001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Ta kontakt for mer informasjon

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00