ISO 45001-sertifisering: Bærekraft i praksis

Veien til et bærekraftig arbeidsmiljø kan være kortere enn du tror.

Ta arbeidsmiljøet på alvor

Har du kontroll på virksomhetens helseattest? ISO 45001 gjør det mulig for virksomheter å bygge et bærekraftig ledelsessystem for arbeidsmiljø. Det blir lettere å håndtere arbeidsmiljørisikoer, samt å øke virkningen av arbeidsmiljøarbeidet, når policy, mål og arbeidsrutiner implementeres i ledelsessystemet.

God praksis mot et ISO 45001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 45001-standarden. Ofte dreier det seg om sørge for at de interne prosessene er satt i system.

Hvorfor ISO 45001-sertifisering?

 1. Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler.
 2. Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere.
 3. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring.
 4. Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder.
 5. Virksomheten kan stille krav til sine leverandører om at de etterlever standarden.
 6. Gir økt bevissthet om risikoer og muligheter innen arbeidsmiljø.

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 45001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Foto: Gruppebilde Compendia-ansatte på et svaberg med sjø i bakgrunnen etter strandryddeaksjon

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 45001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Sertifiseringsprosessen

For at du skal kunne sertifiseres må hele virksomheten kartlegges. Dette gjøres for å identifisere mulige avvik i forhold til standarden; samsvarsvurderingen. I denne fasen kartlegges virksomhetens prosesser, vi gjennomfører relevante workshops og sammenfatter alt i en rapport. Selve sertifiseringen utføres ikke av Compendia, det gjøres av eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Flere sertifiseringer?

Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 9001ISO 14001 og flere andre standarder. Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også.
Vi har god erfaring med å implementere flere ISO-standarder samtidig. Dette kan spare tid og være gunstig for virksomheten.

Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

Dette kreves for å lykkes med sertifisering

 1. Forankring i ledelsen
 2. Gjennomføring av en gap-analyse
 3. Involvering av ansatte og deres representanter
 4. Tilstrekkelig med ressurser
 5. Utforming av handlingsplan for å nå målet

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

ANDRE SERTIFISERINGER? LIGGER KLAR TIL NYE STØTTEARTIKLER

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Rådgiverne våre

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMSK, sertifisert kvalitets- og arbeidsmiljøleder

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet, sertifisert revisjonsleder

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med ISO 9001-sertifisering i din virksomhet.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00