ISO 45001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Ta arbeidsmiljøet på alvor

ISO 45001 gjør det mulig for virksomheter å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø. Det blir lettere å håndtere arbeidsmiljørisikoer, samt å øke virkningen av arbeidsmiljøarbeidet, når policy, mål og arbeidsrutiner implementeres i ledelsessystemet.

God praksis mot et ISO 45001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 45001-standarden. Ofte dreier det seg om sørge for at de interne prosessene er satt i system.

Hvorfor ISO 45001-sertifisering?

  1. Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler
  2. Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
  3. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring
  4. Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
  5. Virksomheten kan stille krav til sine leverandører om at de etterlever standarden

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 45001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 45001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Sertifiseringsprosessen

For at du skal kunne sertifiseres må hele virksomheten kartlegges. Dette gjøres for å identifisere mulige avvik i forhold til standarden; samsvarsvurderingen. I denne fasen kartlegges virksomhetens prosesser, vi gjennomfører relevante workshops og sammenfatter alt i en rapport. Selve sertifiseringen utføres ikke av Compendia, det gjøres av eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Flere sertifiseringer?

Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 9001ISO 14001 og flere andre standarder. Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også.

Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

Dette kreves for å lykkes med sertifisering

  1. Forankring i ledelsen
  2. Gjennomføring av en gap-analyse
  3. Involvering av ansatte og deres representanter
  4. Tilstrekkelig med ressurser
  5. Utforming av handlingsplan for å nå målet

RÅDGIVERNE VÅRE:

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med forbedringsarbeidet i din virksomhet.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00