Elektronisk avstemning

Gjør det enkelt å stemme

Enkelt system - passer for de fleste

Compendia Avstemning er skreddersydd for å innhente medlemmers meninger. Systemet egner seg godt i forbindelse med for eksempel lønnsoppgjør eller når det skal velges tillitsvalgt. Opprinnelig ble systemet utviklet for forbund, men det egner seg like bra for større virksomheter i forbindelse med valg av verneombud eller ansattes representant i styret.

Det er mulig å stemmene via en nettside, per e-post eller SMS. I tillegg kan man registrere stemmer som er telt opp manuelt. Med elektroniske avstemning anonymiseres avstemningene for administratoren – uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Med elektronisk avstemning får du:

Mobiltelefon med avstemningssystemet på skjermen. Illustrasjon.
Mobiltelefon med avstemningssystemet på skjermen. Illustrasjon.
Illustrasjon: To ansatte foran tavle med grafer

Brukervennlig og oversiktlig

Som administrator av avstemningen, får du tilgang til en egen nettside hvor du kan:

  • Sette opp avstemningen med datoer, informasjon og vedlegg
  • Se hvor mange som har stemt til enhver tid
  • Sende SMS til de som har stemt eller de som ikke har stemt

Når alle stemmer er telt opp, og datofrister har passert, vises resultatet av avstemningen.

Illustrasjon: To ansatte foran tavle med grafer

Organisasjoner som

skaper god medlemsservice sammen med oss

Lurer du på noe om elektronisk avstemning?

Compendia Avstemning kan brukes for å få svar på alle spørsmål hvor det finnes forhåndsbestemte svaralternativ. Det kan for eksempel være personvalg, ja/nei avstemninger eller andre ting du ønsker å innhente andres mening om.

Det er kun definerte stemmegivere som kan avgi stemme, og alle svar er anonyme.

Pris for elektronisk avstemning avhenger av antall stemmegivere.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00