Elektronisk
avstemning

Gjør det enkelt for
medlemmene å stemme

  • risikohåndtering Innhent medlemmenes mening
  • Stem på SMS, e-post eller web
  • Mulig å registrere manuelle stemmer
  • ISO 9001-sertifisering Sikkerheten er ivaretatt
  • Egen tilgang for lokalavdelinger

Vår erfaring – din trygghet

 

Lang erfaring – sikker løsning

Compendia har levert elektronisk avstemning til forbund siden 2006.
Compendia Avstemning kan benyttes til å innhente medlemmets mening på ett spørsmål. Det kan være i forbindelse med lønnsoppgjør, valg av tillitsvalgte eller andre relevante saker. Stemmer kan innhentes gjennom hjemmeside, e-post og SMS. I tillegg er det mulig å registrere manuelt opptalte stemmer.  Sikkerheten er ivaretatt og avstemninger er anonymisert for forbundet.

 

Administrasjonstilgang

Forbundet får tilgang til en egen web-side hvor man kan:

  • Administrere avstemningen med datoer, informasjon og vedlegg.
  • Se hvor mange som har stemt til enhver tid.
  • Sende SMS til de som har stemt eller de som ikke har stemt.
  • Når alle stemmer er opptalt, og datofrister er passert, vises resultatet av avstemningen.

 

Tilgang lokalt

Det kan gis tilgang til lokale avdelinger. Da vil den enkelte avdeling kunne se hvem som har stemt i sitt område. Avdelingen kan ikke se hva den enkelte har stemt.

Organisasjoner som gir god medlemsservice sammen med Compendia

                  

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00