Elektronisk
avstemning

Gjør det enkelt å stemme

  • risikohåndtering Enkel håndtering av avstemninger
  • Inviter til avstemning via SMS eller e-post
  • Mulig å registrere manuelle stemmer
  • Sikkerheten er ivaretatt
  • Full anonymisering

Vår erfaring – din trygghet

 

Lang erfaring – sikker løsning

Compendia har levert system for digital avstemning til forbund siden 2006.
Compendia Avstemning var opprinnelig utviklet for forbund, hvor det kan benyttes til å innhente medlemmenes mening i forbindelse med lønnsoppgjør, valg av tillitsvalgte eller andre relevante saker.
Systemet er også meget godt egnet til andre avstemninger, for eksempel valg av verneombud, ansattes representant til styret eller andre avstemninger i en virksomhet.

Stemmer kan innhentes via en web-side, e-post eller SMS. I tillegg er det mulig å registrere manuelt stemmer som er telt opp.  Sikkerheten er ivaretatt og avstemninger er anonymisert for administratoren.

 

Administrasjonstilgang

Den som administrerer avstemningen, får tilgang til en egen web-side hvor man kan:

  • Administrere avstemningen med datoer, informasjon og vedlegg.
  • Se hvor mange som har stemt til enhver tid.
  • Sende SMS til de som har stemt eller de som ikke har stemt.
  • Når alle stemmer er telt opp, og datofrister er passert, vises resultatet av avstemningen.

 

Organisasjoner som gir god medlemsservice sammen med Compendia

        

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00