Elektronisk avstemning

Gjør det enkelt å stemme

Dette får du:

Passer til de fleste

Enkelt system for avstemning

Systemet ble opprinnelig utviklet for forbund, som en måte å innhente medlemmenes mening i forbindelse med lønnsoppgjør, valg av tillitsvalgte eller andre relevante saker.

Det er også godt egnet til andre avstemninger, for eksempel valg av verneombud, ansattes representant til styret eller andre avstemninger i en virksomhet.

Stemmer kan innhentes via en web-side, e-post eller SMS. I tillegg er det mulig å registrere manuelt stemmer som er telt opp. Sikkerheten er ivaretatt og avstemninger er anonymisert for administratoren.

Mobiltelefon med avstemningssystemet på skjermen. Illustrasjon.
Mobiltelefon med avstemningssystemet på skjermen. Illustrasjon.
Illustrasjon: To ansatte foran tavle med grafer

Brukervennlig og oversiktlig

Alle kan klare å administrere

Den som administrerer avstemningen, får tilgang til en egen web-side hvor man kan:

  • Sette opp avstemningen med datoer, informasjon og vedlegg.
  • Se hvor mange som har stemt til enhver tid.
  • Sende SMS til de som har stemt eller de som ikke har stemt.

Når alle stemmer er telt opp, og datofrister er passert, vises resultatet av avstemningen.

Illustrasjon: To ansatte foran tavle med grafer

Organisasjoner som

skaper god medlemsservice sammen med oss

Lurer du på noe om elektronisk avstemning?

Det kommer an på hva behovet deres er. Compendia Avstemning kan brukes for å få svar på alle spørsmål hvor det finnes forhåndsbestemte svaralternativ. Det kan for eksempel være personvalg, ja/nei avstemninger eller andre ting du ønsker å innhente andres mening om.

Det er kun definerte stemmegivere som kan avgi stemme, og alle svar er anonyme.

Pris på system for elektronisk avstemning kommer blant annet an på antall stemmegivere. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

Ta kontakt med oss

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00