ISO 9001-sertifisering

Vi har kompetansen, erfaringen og verktøyene som trengs for at din virksomhet skal komme trygt og smidig igjennom en ISO-9001 sertifisering.

KONTAKT OSS FOR GAP-ANALYSE

Vi hjelper deg med

 • ISO 9001-sertifisering Kartlegging av gap mellom nå-situasjon og ønsket situasjon
 • Gjennomføring av tiltak i gapanalyse
 • Implementering av krav
 • kontinuerlig forbedring Verktøy for kontinuerlig forbedring
 • risikohåndtering Styrke risikohåndteringen

Vårt kundeløfte:

Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen

 

Compendia hjelper din virksomhet frem mot en ISO 9001 sertifisering. God praksis mot et ISO 9001 sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 9001 standarden (samsvar). Compendias kvalitetssystem inneholder forslagstekster og prosesser som ISO 9001-standarden krever. Du starter derfor ikke på bar bakke.

 

Ta kontakt dersom du trenger hjelp/råd til hvordan du skal komme i gang med ISO 9001 sertifiseringen. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.

 

5 steg for å lykkes med din ISO 9001-sertifisering

 

 • Forankring i ledelsen
 • GAP analyse Nå – Ønsket
 • Sette av ressurser
 • Lage en handlingsplan for å nå mål
 • Beskrive prosesser og rutiner i kvalitetssystemet

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

 

 • å følge kravene i standarden gir en mer effektiv drift og styring
 • sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
 • virksomheten får et verktøy for kontinuerlig forbedring
 • fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
 • kundene kan forvente at virksomheten leverer til rett tid, rett kvalitet og rett pris
 • kundetilfredsheten stiger ofte når virksomheten jobber etter etablerte, risikobaserte prosesser

 

Compendia har rådgivere med høy faglig kompetanse og kontinuitet. For et lite selskap har det vært viktig at det har vært samme rådgiver som har fulgt oss opp i det interne ISO 9001-arbeidet gjennom mange år. Det har vært viktig for daglig leders prioritering og motivasjon til å drive langsiktig forbedringsarbeid.

– Richard Engen, daglig leder,
Salita tolke og translasjonstjeneste

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Kontakt oss for en
gap-analyse

Vi hjelper deg med å kartlegge hva som skal til for at din virksomhet skal bli ISO-sertifisert.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00