ISO 9001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Bli ISO-sertifisert

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

 

  • Sertifisering åpner dører til nye markeder og kunder
  • Å følge kravene i standarden gir mer effektiv drift og styring
  • Kunden kan være trygg på at du leverer rett kvalitet, rett pris og til rett tid
  • Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
  • Skaper endringsvilje og forbedringskultur

Veien til ISO 9001-sertifisering:

Sammen starter vi med å gjennomføre en grundig gap-analyse. Vi kartlegger nå-situasjonen opp mot ønsket situasjon, og vurderer funnene opp mot relevante krav i ISO 9001-standarden. Det gir oss en oversiktlig rapport og en framdriftsplan på hva som må til for å bli ISO 9001-sertifisert.­­­

 

Framdriftsplanen forklarer hva dere trenger å få på plass av dokumentasjon, rutiner og praksis. For noen handler det om å erstatte en utdatert løsning med et tilgjengelig og brukervennlig kvalitetssystem. For andre handler det om kostnadsreduksjon for å forbedre driften. Og for enkelte handler det om å møte krav fra myndigheter.

 

Uansett hva situasjonen er i dag, hjelper vi dere med å gjennomføre tiltakene og komme i mål med ISO-sertifiseringen.

 

Når sertifiseringen er gjennomført har dere ikke bare et sertifikat. Dere har også et fantastisk utgangspunkt for å skape en bærekraftig virksomhet bygget på en forbedringskultur med grunnlag i gode verktøy og prosesser.

Støtten og kompetansen som hjelper deg i mål:

  • Bred bransjeerfaring fra mange sertifiseringsprosesser
  • Rådgiverne våre er sertifiserte kvalitetsrådgivere og internrevisorer
  • kontinuerlig forbedring Fiks ferdig kvalitetssystem med forslagstekster tilpasset ISO 9001
  • Ett team som er lett tilgjengelig gjennom hele prosessen og følger dere helt i mål
  • risikohåndtering Få standarden rett inn i ditt system gjennom vår avtale med Standard Online

Vårt kundeløfte:

 

“ Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen „

 

Compendia har rådgivere med høy faglig kompetanse og kontinuitet. For et lite selskap har det vært viktig at det har vært samme rådgiver som har fulgt oss opp i det interne ISO 9001-arbeidet gjennom mange år. Det har vært viktig for daglig leders prioritering og motivasjon til å drive langsiktig forbedringsarbeid.

– Richard Engen, daglig leder,
Salita tolke og translasjonstjeneste

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Ta kontakt for mer informasjon:

Vi hjelper deg med å kartlegge hva som skal til for at din virksomhet skal bli ISO-sertifisert.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00