ISO 9001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Vis at du tar kvaliteten på alvor

ISO-9001 standarden handler om løpende forbedring og kundetilfredshet. Hvis dere har et ledelsesystem for kvalitet som er sertifisert ut fra denne standarden, kan dere og kundene deres være trygge på at dere har et system som hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår.

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

  1. Sertifisering åpner dører til nye markeder og kunder.
  2. Å følge kravene i standarden gir mer effektiv drift og styring.
  3. Kunden kan være trygg på at du leverer rett kvalitet, rett pris og til rett tid.
  4. Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere.
  5. Skaper endringsvilje og forbedringskultur.
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

Sveinung Lapin

SpeedCast Norway

Speedcast logo

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering og hjelper deg i mål.

ANDRE SERTIFISERINGER?

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

5 steg for å lykkes med sertifiseringen

  1. Forankring i ledelsen
  2. Gjennomføre en GAP-analyse
  3. Sette av ressursene
  4. Lage en handlingsplan
  5. Beskrive prosesser og rutiner i kvalitetssystemet

Ta kontakt med oss for et pristilbud

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00