ISO 9001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Ta kvalitet på alvor

Det viktigste prinsippet for kvalitetsstyring er kundefokus. ISO-9001 standarden handler om løpende forbedring og kundetilfredshet, og gir en trygghet til både deg og kundene dine. Når virksomheten er sertifisert etter denne standarden er det lettere å identifisere feil før de oppstår og hindre at de gjentar seg.

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

  1. Sertifisering åpner dører til nye markeder og kunder
  2. Å følge kravene i standarden gir mer effektiv drift og styring
  3. Kunden kan være trygg på at du leverer rett kvalitet, rett pris og til rett tid
  4. Fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
  5. Skaper endringsvilje og forbedringskultur
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Foto: Gruppebilde Compendia-ansatte på et svaberg med sjø i bakgrunnen etter strandryddeaksjon

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Sertifiseringsprosessen

For at du skal kunne sertifiseres må hele virksomheten kartlegges. Dette gjøres for å identifisere mulige avvik i forhold til standarden; samsvarsvurderingen. I denne fasen kartlegges virksomhetens prosesser, vi gjennomfører relevante workshops og sammenfatter alt i en rapport. Selve sertifiseringen utføres ikke av Compendia, det gjøres av eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Flere sertifiseringer?

Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre standarder. Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også.

ANDRE SERTIFISERINGER? LIGGER KLAR TIL NYE STØTTEARTIKLER

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

Sveinung Lapin

SpeedCast Norway

Speedcast logo
Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

Dette kreves for å lykkes med sertifisering

  1. Forankring i ledelsen
  2. Gjennomføre en GAP-analyse
  3. Sette av ressursene
  4. Lage en handlingsplan
  5. Beskrive prosesser og rutiner i kvalitetssystemet

Rådgiverne våre

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med ISO 9001-sertifisering i din virksomhet.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00