ISO 9001-sertifisering

Vi har kompetansen, erfaringen og verktøyene som trengs for at din virksomhet skal komme trygt og smidig igjennom ISO-9001 sertifiseringsprosessen.

Vi hjelper deg med

 • ISO 9001-sertifisering Kartlegging av gap mellom nå-situasjon og ønsket situasjon
 • Gjennomføring av tiltak i gapanalyse
 • Implementering av krav
 • kontinuerlig forbedring Verktøy for kontinuerlig forbedring
 • risikohåndtering Styrke risikohåndteringen

Vårt kundeløfte:

Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen

 

Compendia hjelper deg/din virksomhet å kartlegge status i forhold til relevante krav (samsvar). Dette kan være krav fra myndigheter, kunder eller krav i ulike kvalitet- og HMS-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Basert på analysen legger vi en plan for hvordan de ulike kravene kan innføres i organisasjonen. Noen virksomheter velger å sertifisere sitt styringssystem. Det er ulike årsaker til at virksomheter ønsker å sertifisere seg. Det kan være krav fra kunder eller eiere eller at bedriften ønsker å «bevise» sin dyktighet gjennom et sertifikat. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

 

 • å følge kravene i standarden gir en mer effektiv drift og styring
 • sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
 • virksomheten får et verktøy for kontinuerlig forbedring
 • fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
 • kundene kan forvente at virksomheten leverer til rett tid, rett kvalitet og rett pris
 • kundetilfredsheten stiger ofte når virksomheten jobber etter etablerte, risikobaserte prosesser

 

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Bestill en gratis behovsanalyse

Vi hjelper deg med å kartlegge hva som skal til for at din virksomhet skal bli ISO-sertifisert.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00