ISO 9001-sertifisering: Bærekraft i praksis

Veien til en bærekraftig drift kan være kortere enn du tror

Ta kvalitet på alvor, øk lønnsomheten

Med et ledelsessystem for kvalitet jobber du kontinuerlig med forbedring, der målet hele tiden er en mest mulig bærekraftig drift og økonomi. ISO-9001 standarden handler om løpende forbedring og kundetilfredshet. Dette gir en trygghet til både deg og kundene dine. En virksomheten som er sertifisert etter ISO-9001, vil lettere identifisere feil før de oppstår og hindre at de gjentar seg.

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

 1. Sertifisering åpner dører til nye markeder og kunder.
 2. Å følge kravene i standarden gir mer bærekraftig drift og styring.
 3. Kunden kan være trygg på at du leverer rett kvalitet, rett pris og til rett tid.
 4. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring.
 5. Gir økt bevissthet om risikoer og muligheter.
 6. Skaper endringsvilje og forbedringskultur.
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Sertifiseringsprosessen

For at du skal kunne sertifiseres må hele virksomheten kartlegges. Dette gjøres for å identifisere mulige avvik i forhold til standarden; samsvarsvurderingen. I denne fasen kartlegges virksomhetens prosesser, vi gjennomfører relevante workshops og sammenfatter alt i en rapport. Selve sertifiseringen utføres ikke av Compendia, det gjøres av eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Vil du vite mer om hvordan Compendia kan hjelpe deg videre i en sertifiseringsprosess, book et møte med en rådgiver.

Flere sertifiseringer?

Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre standarder. Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også.

Vi har god erfaring med å implementere flere ISO-standarder samtidig. Dette kan spare tid og være gunstig for virksomheten. 

ANDRE SERTIFISERINGER? LIGGER KLAR TIL NYE STØTTEARTIKLER

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

Sveinung Lapin

SpeedCast Norway

Speedcast logo
Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

Dette kreves for å lykkes med sertifisering

 1. Forankring i ledelsen
 2. Gjennomføre en GAP-analyse
 3. Sette av ressursene
 4. Lage en handlingsplan
 5. Beskrive prosesser og rutiner i kvalitetssystemet

Rådgiverne våre

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med ISO 9001-sertifisering i din virksomhet.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00