ISO 9001-sertifisering

Vi har kompetansen, erfaringen og verktøyene som trengs for at din virksomhet skal komme trygt og smidig igjennom en ISO-9001 sertifisering.

KONTAKT OSS FOR GAP-ANALYSE

Vi hjelper deg med

 • ISO 9001-sertifisering Kartlegging av gap mellom nå-situasjon og ønsket situasjon
 • Gjennomføring av tiltak i gapanalyse
 • Implementering av krav
 • kontinuerlig forbedring Verktøy for kontinuerlig forbedring
 • risikohåndtering Styrke risikohåndteringen

Vårt kundeløfte:

Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen

 

Compendia hjelper din virksomhet frem mot en ISO 9001 sertifisering. God praksis mot et ISO 9001 sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 9001 standarden (samsvar). Compendias kvalitetssystem inneholder forslagstekster og prosesser som ISO 9001-standarden krever. Du starter derfor ikke på bar bakke.

 

Ta kontakt dersom du trenger hjelp/råd til hvordan du skal komme i gang med ISO 9001 sertifiseringen. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.

 

5 steg for å lykkes med din ISO 9001-sertifisering

 

 • Forankring i ledelsen
 • GAP analyse Nå – Ønsket
 • Sette av ressurser
 • Lage en handlingsplan for å nå mål
 • Beskrive prosesser og rutiner i kvalitetssystemet

Hvorfor ISO 9001-sertifisering?

 

 • å følge kravene i standarden gir en mer effektiv drift og styring
 • sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
 • virksomheten får et verktøy for kontinuerlig forbedring
 • fokus på helse, miljø og sikkerhet gir mer fornøyde medarbeidere
 • kundene kan forvente at virksomheten leverer til rett tid, rett kvalitet og rett pris
 • kundetilfredsheten stiger ofte når virksomheten jobber etter etablerte, risikobaserte prosesser

 

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Kontakt oss for en
gap-analyse

Vi hjelper deg med å kartlegge hva som skal til for at din virksomhet skal bli ISO-sertifisert.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00