HMS-system

Øk lønnsomheten med en trygg og god arbeidsplass

Illustrasjon: to personer håndhilser

Reduserer sykefravær og øker trivselen

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Full kontroll med oppdaterte oppslagsverk

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og tilgjengelig på alle flater

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Alltid oppdatert på ISO 14001 og
ISO 45001

Alle bedrifter trenger et HMS-system

Alle virksomheter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet – HMS.

Innholdet i et digitalt HMS-system skal være basert på et felles regelverk, men skal også være tilpasset din bedrift. Risikonivået i bedriftene er forskjellig. Det stilles strengere krav til rutiner og dokumentasjon i bedrifter med høyt risikonivå.

Med et godt gjennomtenkt og lett tilgjengelig HMS-system, utvikler du enkelt et system som gir alle full oversikt over hvilke lover, roller og rutiner som gjelder for virksomheten din. 

Kom i gang med eksperthjelp

Rådgiverne våre har solid kunnskap om lover og regler og lang erfaring med HMS i praksis.

De hjelper deg i gang og gir deg et godt utgangspunkt for virksomhetens HMS-system.

 

Illustrasjon: Dame med sjekklister i hånden

10 gode grunner for å ha en HMS-system

  1. Det er lovpålagt. HMS-systemet gir deg oversikt over hvilke krav som gjelder for din bedrift.
  2. Den hjelper deg å dokumentere internkontroll for HMS til både myndigheter, ansatte, eiere og kunder.
  3. Den er enkel å oppdatere og tilpasse til din bedrift.
  4. Du leter ikke, du finner. Felles, oppdatert oppslagsverk for både ledere og ansatte.
  5. Den frigjør tid. Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse.
  6. Du får et forbedret arbeidsmiljø fordi du jobber med HMS på en systematisk måte.
  7. Det forebygger ulykker og skade fordi risiko, ansvar, mål og rutiner er kjent i bedriften.
  8. Et HMS-system er med på å skape en forbedringskultur gjennom å lære av uønskede hendelser.
  9. Den kan inngå som dokumentasjon i ISO 14001/45001 eller miljøfyrtårn-sertifikat.
  10. Godt arbeid med HMS gir utslag i både kvalitet , effektivitet, lønnsomhet og omdømme.
Compendia er vår viktigste lokale samarbeidspartner innen HMS og kvalitet.

Sveinung Lapin

Logo Speedcast

Velkommen til HMS-brakka

Ta kontakt for mer informasjon

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00