HMS-system

Øk lønnsomheten med en trygg og god arbeidsplass

Illustrasjon: to personer håndhilser

Reduserer sykefravær og øker trivselen

Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Full kontroll med oppdaterte oppslagsverk

Illustrasjon: Dame med mobiltelefon i hånden

Brukervennlig og tilgjengelig på alle flater

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Alltid oppdatert på ISO 14001 og
ISO 45001

Alle bedrifter trenger et HMS-system

Det er lovpålagt at alle virksomheter arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet: HMS.

Innholdet i et digitalt HMS-system skal baseres på et felles regelverk, men må også tilpasses virksomheten. Risikonivået er forskjellig og det stilles strengere krav til rutiner og dokumentasjon i virksomheter med høyt risikonivå.

Med et godt gjennomtenkt, og lett tilgjengelig HMS-system, har du full oversikt over hvilke lover, roller og rutiner som gjelder for virksomheten din – enkelt og skikkelig!

Kom i gang med eksperthjelp

Rådgiverne våre har lang erfaring med HMS i praksis, samt solid kunnskap om lover og regler.

De hjelper deg i gang, og gir deg et godt utgangspunkt for virksomhetens HMS-system.

 

Illustrasjon: Dame med sjekklister i hånden

Vil du vite mer, eller få enda flere gode grunner, er du velkommen til å:

10 gode grunner for å ha et HMS-system

  1. Det er lovpålagt. HMS-systemet gir deg oversikt over hvilke krav som gjelder.
  2. HMS-systemet hjelper deg å dokumentere internkontroll for HMS til myndigheter, ansatte, eiere og kunder.
  3. Systemet er enkelt å oppdatere og tilpasse til din virksomhet.
  4. Du leter ikke, du finner. Felles, oppdatert oppslagsverk for både ledere og ansatte.
  5. Det frigjør tid. Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse.
  6. Du forbedrer arbeidsmiljøt fordi du jobber systematisk med HMS.
  7. Systemet forebygger ulykker og skade fordi risiko, ansvar, mål og rutiner er kjent.
  8. Et HMS-system er med på å skape en forbedringskultur gjennom å lære av uønskede hendelser.
  9. Det kan inngå som dokumentasjon i ISO 14001/45001 eller miljøfyrtårn-sertifikat.
  10. Godt arbeid med HMS gir utslag i både kvalitet , effektivitet, lønnsomhet og omdømme.

Bli med Sigve på vernerunde hos Haaland Tynnplate

Oppfølging, kontroll og dokumentasjon er en viktig del av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vernerunden og befaring av bedriften er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet.

På Haaland Tynnplate går de vernerunde en til to ganger i måneden, for å sikre at arbeidet på Haaland Tynnplate blir gjort rett i henhold til forskrifter, regler og interne rutiner.

Bli med Sigve på vernerunde hos Haaland Tynnplate

Oppfølging, kontroll og dokumentasjon er en viktig del av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vernerunden og befaring av bedriften er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet.

På Haaland Tynnplate går de vernerunde en til to ganger i måneden, For å sikre at arbeidet på Haaland Tynnplate blir gjort rett i henhold til forskrifter, regler og interne rutiner, foretas det vernerunde en til to ganger i måneden.Hver vernerunde tar utgangspunkt i én avdeling, og på denne måten blir hele bedriften dekket i løpet av en periode.

Lurer du på noe om HMS-system?

Et HMS-system gir full oversikt over hvilke lover, roller og rutiner som gjelder. Systemet skal baseres på et felles regelverk, men må også tilpasses din virksomhet. 

Det er et lovpålagt krav om at alle virksomheter arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og i den forbindelse er det en fordel å ha et digitalt HMS-system.

Compendias HMS-system kan tilpasses alle typer virksomheter.

Prisen avhenger blant annet av størrelsen på virksomheten. Ta kontakt med oss for et tilbud.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00