HMS-håndbok

Forenkler din arbeidsdag

HMS-håndbok
 • Reduserer sykefravær og øker trivselen
 • risikohåndtering Alltid oppdatert på lover og standarder (ISO 14001 og ISO 45001)
 • Brukervennlig og tilgjengelig på pc, nettbrett og mobil
 • Innholdsmaler som enkelt kan tilpasses din virksomhet

HMS på 30 sekunder

BESTILL DEMO MED EN RÅDGIVER

Prosesser lages automatisk!

Derfor trenger du en HMS-håndbok

Alle bedrifter trenger en god, digital HMS-håndbok. Den gir oversikt over hvilke planer som fins for HMS-arbeidet, og hvilke HMS-rutiner som gjelder for bedriften. Det viktigste av alt, et systematisk HMS-arbeid bidrar til trygghet, økt trivsel og redusert sykefravær. Et godt arbeidsmiljø er derfor lønnsomt for bedriften.

Med Compendias HMS-håndbok kan du utvikle et HMS-system som gir alle full oversikt over lover, roller og rutiner som gjelder for din virksomhet.  Compendia har solid kunnskap om lover og regler. Våre rådgivere har lang erfaring med HMS i praksis og gir deg et godt utgangspunkt for arbeidet med virksomhetens HMS-håndbok.

 

 

10 gode grunner for å ha en HMS-håndbok

 

 1. Det er lovpålagt. HMS-håndboken gir deg oversikt over hvilke krav som gjelder for din bedrift.
 2. Den hjelper deg å dokumentere internkontroll for HMS til både myndigheter, ansatte, eiere og kunder.
 3. Den er enkel å oppdatere og tilpasse til din bedrift.
 4. Du leter ikke, du finner. Felles, oppdatert oppslagsverk for både ledere og ansatte.
 5. Den frigjør tid. Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse.
 6. Du får et forbedret arbeidsmiljøet fordi du jobber med HMS på en systematisk måte.
 7. Den forebygger ulykker og skade fordi risiko, ansvar, mål og rutiner er kjent i bedriften.
 8. En håndbok er med på å skape en forbedringskultur gjennom å lære av uønskede hendelser.
 9. Den kan inngå som dokumentasjon i ISO 14001/45001 eller miljøfyrtårn-sertifikat.
 10. Godt arbeid med HMS gir utslag i både kvalitet , effektivitet, lønnsomhet og omdømme.

 

Artikkel: Dette må din HMS-håndbok inneholde

Compendias løsninger er langt mer intuitive enn hva vi har erfart fra andre leverandører av tilsvarende tjenester. Det gjør hverdagen vår mye enklere.
– sagt av kunde

Compendia er vår viktigste lokale samarbeidspartner innen HMS og kvalitet.
– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Compendia er spinalvæsken i ryggraden vår.
–  AssisterMeg

PRIS & LØSNING

Det er en sammenheng mellom pris og antall ansatte

Dette gjør at løsningen passer for små så vel som for store virksomheter. Ta kontakt så får du pris for din virksomhet.

Skanem Stavanger AS

50 ansatte

Optimera

950 ansatte

Universitetet i Stavanger

1500 ansatte

Vil du vite mer?

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

Telefon: +47 51 77 08 00
E-post: post@compendia.no