Rådgivning HMS og kvalitet

Økt kundetilfredshet og mer fornøyde ansatte

Støtte og hjelp til det du trenger

Compendia-rådgiverne jobber for at du skal få en enklere arbeidshverdag, øke trivselen på jobb og samtidig levere enda bedre kvalitet til kundene dine.

Vi hjelper deg gjerne med en avgrenset prosess, som for eksempel en revisjon. Prosjektet kan være stort eller lite –  rådgiverne jobber i både små og store virksomheter, og med et bredt spekter av oppgaver og prosjekter.

Har du større behov? Ingen problem!  Rådgiverne har også faste kunder som de hjelper jevnlig med oppgaver som kontinuerlig vedlikehold av rutiner og oppslagsverk.

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Krav og sertifiseringer

Ønsker du å sertifiseres innen en ISO-standard? Har kunder, eiere eller myndigheter spesifikke krav til virksomheten?

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse for å sjekke hva som mangler, legger en plan for videre arbeid, og hjelper til med gjennomføring og oppfølging av tiltakene i virksomheten.

Mann med verneutstyr holder hammer. Illustrasjon.

Internrevisjoner

En internrevisjon planlegges og gjennomføres for å sjekke om det er samsvar mellom virksomhetens kvalitetssystem og aktuelle standarder.

Er prosessene og systemene effektive? Oppfyller de aktuelle krav? Finnes det forbedringsmuligheter? Det kan være mye å tjene på å gjennomføre en internrevisjon.

Illustrasjon: to personer håndhilser

Leverandørrevisjoner

Virksomheten kan være knallgod på å kontrollere seg selv - men er leverandørene dine like gode? Mangel på kontroll hos leverandørenen, kan gi konsekvenser for deg og kundene dine.

Hos oss kan du konkrete råd om hvordan virksomheten kan følge opp leverandørene på best mulig måte.

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Prosessforbedring

De som jobber godt med prosessforbedring får mer involverte ansatte og fornøyde kunder.

Rådgiverne hjelper deg med å få et bilde over hvordan virksomheten jobber: oversikt over flaskehalser, hvordan du kan skape bedre arbeidsflyt og et tydeligere grensesnitt mellom prosessene.

To personer vasker og rydder på en stor nettbrett-skjerm. Illustrasjon.

Risikostyring

Alle må forholde seg til risiko. Hvis en uønsket hendelse skjer, er god risikostyring med på å redusere konsekvensene.

Compendia hjelper deg med å få kontroll på risikoene. Virksomheter med god kontroll har ofte mer effektive prosesser og bedre måloppnåelse. Som et resultat er de mer leveringsdyktige og har bedre relasjoner til sine kunder.

RÅDGIVERNE VÅRE:

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMSK, sertifisert kvalitets- og arbeidsmiljøleder

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMSK, sertifisert revisjonsleder

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med forbedringsarbeidet i din virksomhet.

Ta kontakt for råd og informasjon​

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00