Rådgivning HMS og kvalitet

Økt kundetilfredshet og mer fornøyde ansatte

Hva gjør en kvalitetsrådgiver?

Målet: Kvalitetsrådgiverne våre jobber for at dere skal få en enklere arbeidshverdag, øke trivselen på jobb og samtidig levere enda bedre kvalitet til kundene deres.

Hvem er kundene? Rådgiverne jobber i både små og store virksomheter, og med et bredt spekter av oppgaver og prosjekter.

Hva er oppdraget? Kvalitetsrådgiverne hjelper gjerne til med en avgrenset prosess, som en revisjon. Men de har også faste kunder som de hjelper jevnlig med for eksempel kontinuerlig vedlikehold av rutiner og oppslagsverk.

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Krav og sertifiseringer

Ønsker dere å sertifiseres innen en ISO-standard? Eller kanskje kunder, eiere eller myndigheter har andre krav til dere?

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper dere med å lage en gap-analyse for å sjekke hva som mangler, legger en plan for videre arbeid, og hjelper til med gjennomføring og oppfølging av tiltakene.

Mann med verneutstyr holder hammer. Illustrasjon.

Internrevisjoner

En internrevisjon planlegges og gjennomføres for å sjekke om det er samsvar mellom kvalitetssystemet dere har og aktuelle standarder dere vil være i henhold til.

Er prosessene og systemene effektive? Oppfyller de aktuelle krav? Finnes det forbedringsmuligheter? Det kan være mye å tjene på å gjennomføre en internrevisjon.

Illustrasjon: to personer håndhilser

Leverandørrevisjoner

Dere kan være knallgode på å kontrollere det dere selv gjør. Men hvis leverandørene dere bruker ikke gjør det godt nok, kan det likevel gå ut over dere og kundene deres.

Få konkrete råd til hvordan dere kan følge opp leverandørene deres på best mulig måte.

Illustrasjon: Dame sjekker av i skjema

Prosessforbedring

Skaff dere et felles bilde over hvordan dere jobber. Få oversikt over flaskehalsene, skap bedre arbeidsflyt og et tydeligere grensesnitt mellom prosessene. De som jobber godt med prosessforbedring får mer involverte ansatte og fornøyde kunder.

To personer vasker og rydder på en stor nettbrett-skjerm. Illustrasjon.

Risikostyring

Alle må forholde seg til risiko. Hvis en uønsket hendelse skjer, er god risikostyring med på å redusere konsekvensene.

Virksomheter med god kontroll på risikoene sine har ofte også mer effektive prosesser, er mer leveringsdyktige, har bedre måloppnåelse, bedre ytelser, bedre relasjoner med kundene.

KVALITETSRÅDGIVERNE:

Lindis Folkvord

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Tone Margunn Bue

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Yvonne Hope Soltveit

Rådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Hils på Lindis:

Ta kontakt for råd og informasjon

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00