Kategori: Chatbot

Hva kan chatbotten Medlems-Morten svare på?

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn så blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på.

PSST! HR-Henry snakker engelsk

HR-Henry har nå lært seg engelsk like bra som norsk. Dette gir brukeren og virksomhetene flere muligheter når de benytter HR-Henry som en chatbot i sin virksomhet.