Kategori: Chatbot

PSST! HR-Henry snakker engelsk

HR-Henry har nå lært seg engelsk like bra som norsk. Dette gir brukeren og virksomhetene flere muligheter når de benytter HR-Henry som en chatbot i sin virksomhet.