GDPR / Personvern

Vi forbedrer din virksomhet – alltid!

Har du kontroll på personvernet?

 

EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) ble vedtatt 25. mai 2018, og vil fra dette tidspunktet gjelde for alle EU-land. I Norge har vi fått ny Lov om behandling av personopplysninger, som trådte i kraft 20. juli 2018. Nytt regelverk utløser nye plikter for alle virksomheter. Blant annet er kravene til informasjon om behandling av personopplysninger skjerpet og størrelsen på bøter for de som ikke overholder regelverket langt større enn tidligere.

Hvorfor er dette viktig?

  • Sikre kunder og ansattes behov for personvern
  • Ivareta krav i lovverk
  • Beskytte mot ulike trusler
  • Ivareta virksomhetens omdømme

 

 

Hva innebærer de nye personvernreglene for din organisasjon?

Alle organisasjoner som behandler personopplysninger er pålagt å ha et internkontrollsystem.  Sammen med kravene i lovverket utgjør risikovurdering en vesentlig del av fundamentet for arbeidet med personvern.

 

Hvordan komme i gang?

Steg 1: Kartlegg

Vi anbefaler å starte med å kartlegge bruken av personopplysninger i virksomheten. Hvorfor dere bruker opplysningene og hvordan dette lagres.

Steg 2: Dokumentér

Kartleggingen vil gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med GDPR/Personvernopplysninger og den nødvendige dokumentasjonen. En personvernhåndbok kan være en god løsning for dokumentasjonen  og prosessene rundt personvernopplysninger, samt sikre enkel og god intern kommunikasjon.

Personvernhåndbok

Compendias personvernhåndbok inneholder både lovhenvisninger og forslag til gode rutiner og praksis i virksomheten.

Med en personvernhåndbok  fra Compendia får du:

  • En enkel måte å dokumentere og kommunisere prosesser, prosedyrer og rutiner
  • Et godt og enkelt verktøy for kommunikasjon
  • Automatisk oppdatering av lovverk
  • Et verktøy tilgjengelig på alle flater

 

Vi opplever Compendia som en profesjonell rådgiver som bidrar med sin faglige kompetanse spesielt innenfor personalområdet på jus og personalpolitikk.

-Tor Egil Lie, Jæren Sparebank

Vi hjelper deg med kartleggingen

Når du sender inn en henvendelse til oss vil vi snarest mulig ta kontakt med deg.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00

TKS Heis AS

44 ansatte

Opera Software

75 ansatte

Hafslund ASA

800 ansatte