GDPR/Personvern

Forenkler din arbeidsdag

Personvern, hvorfor det?

Personvern er en grunnleggende rettighet for alle, som handler om retten til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger. Både ansatte og kunder skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Med personvernreglene som ble innført i hele EU/EØS fra 2018, har disse rettighetene blitt ytterlige styrket.

Med kontroll på personvernet:

Hvordan komme i gang?

01

Kartlegg

Start med å kartlegge bruken av personopplysninger hos dere.

Hvorfor dere bruker opplysningene og hvordan de lagres.

02

Dokumenter

Neste steg er å dokumentere hvordan opplysningene skal håndteres. 

En personvernhåndbok kan være en god løsning for dokumentasjonen og prosessene rundt personvernopplysninger. Den kan også sikre enkel og god intern kommunikasjon.

Med en personvernhåndbok får du:

  1. En enkel måte å dokumentere og kommunisere prosesser, prosedyrer og rutiner
  2. Et godt og enkelt verktøy for kommunikasjon
  3. Automatisk oppdatering av lovverk
  4. Et brukervennlig verktøy tilgjengelig på alle flater

Vi opplever Compendia som en profesjonell rådgiver som bidrar med sin faglige kompetanse spesielt innenfor personalområdet på jus og personalpolitikk.

Tor Egil Lie

Jæren Sparebank

Personvernhåndbok - informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

Blinkende smiley