Om Compendia

COMPENDIAS MÅL & VISJON

Forenkler din arbeidsdag

Compendia er et ledende teknologi- og rådgivningsselskap. Hovedfokuset vårt ligger innen digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser. I 30 år har vi levert bransjeledende løsninger som har bidratt til varig forbedring hos kunder innen privat og statlig sektor, samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Leveransene omfatter skybaserte verktøy, innhold og rådgivning innen HR, ledelse, HMS og kvalitet, samt tjenester rettet mot fagforeninger og andre organisasjoner. Totalt 1 million brukere, fordelt på 450 virksomheter og organisasjoner, benytter seg i dag av tjenestene våre.

Ydmyk, nysgjerrig og med lang erfaring tilnærmer vi oss problemstillingene kundene våre møter i hverdagen.

En del av noe større

I 2000 ble Compendia kjøpt opp av kommunikasjons- og teknologiselskapet Itera. Morselskapet vårt leverer tjenester og løsninger innen bærekraftig digital transformasjon.

I tillegg knytter selskapet bærekraftsarbeidet opp mot EUs taksonomi, åpenhetsloven og bedriftens aktivitets- og redegjørelseplikt (ARP) innen likestilling.

Hvert år leverer Itera en bærekraftrapport som blant annet inkluderer grad av likestilling og antall flyreiser i Compendia. Bærekraftsrapporten og mer om Iteras bærekraftsarbeid finner du her.

Bærekraft i Compendia

Modig, nyskapende, på hogget og raus. Det er kjerneverdiene i Compendia, og rettesnoren for hvordan vi opptrer i møte med kunder, kollegaer og samfunnet rundt oss.

Når man ikke kan forandre de store tingene, må man starte i det små. Derfor knytter vi bærekraftarbeidet opp mot områder hvor vi faktisk kan gjøre en forskjell.

Teknologi spiller en viktig rolle i en sirkulær fremtid, og gjennom 30 år har digitale løsninger vært hjertet i virksomheten vår. Gjennom rådgivning innen ISO-standardene 14001, 45001 og 9001 hjelper vi kundene våre med å skape verdi og varig endring.

Av FNs 17 bærekraftsmål har vi valgt oss ut disse fire: Å bidra til god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Ilustrasjon: God utdanning - FNs bærekraftsmål nummer 4

Gjennom praksiselever, lærlinger og studenter innen relevante fag er vi med på å gi verdifull erfaring og innsikt i innen IT, HMSK og arbeidsrett.

I tillegg tilrettelegger vi for at studenter kan skrive bachelor- og masteroppgaver hos og med Compendia.

Vi mener at det finnes flere veier til målet, og vårt bidrag er kompetanse og ferdigheter som næringslivet krever og etterspør.

Ilustrasjon: Likestilling mellom kjønnene - FNs bærekraftsmål nummer 5

I Compendia ansetter vi på grunn av kvalifikasjoner og kunnskap – ikke kjønn. Hos oss skal det være en jevn fordeling mellom kjønnene – også i ledergruppen.

Vi skal lede an i likestillingsarbeidet, blant annet gjennom tilrettelegging for yrkesaktive foreldre.

Målet vil alltid være å sikre antidiskriminerende forhold gjennom inkludering og mangfold.

Ilustrasjon: Anstendig arbeid og økonomisk vekst - FNs bærekraftsmål nummer 8

Vi jobber hardt for vekst, fordi vekst skaper flere arbeidsplasser og bidrar til fellesskapet.

 Gjennom ekspertise og rådgivning innen arbeidsrett  får flere mulighet til å sette seg inn i vilkår og rettigheter knyttet til eget arbeidsforhold. I tillegg har vi kompetansen som trengs for å sikre et godt arbeidsmiljø, samt ulike løsninger for arbeidstakerorganisasjoner.

Sammen med Itera har vi fokus arbeidssituasjonen til kollegaer i andre land, som Ukraina.

Kompetansen og verktøyene våre hjelper andre virksomheter med å nå FNs bærekraftmål: bærekraft + digitalisering = sant.

Så langt det lar seg gjøre unngår vi unødvendig avfall og innkjøp. Under renovering av lokaler har vi trukket om, pusset opp og gjenbrukt mest mulig.

Kontorlokalene våre skal være energieffektive og ligge tett opp til kollektive knutepunkt. Vi reiser kun med fly og bil når det gir en tydelig merverdi for kunden.

Kontakt oss

Generelle henvendelser:

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00

Kundeservice:

E-post: support@compendia.no
Telefon: +47 400 05 930

Besøksadresse:

Compendia AS
Hetlandsgata 9
4344 Bryne

Postboksadresse:

Compendia AS
Postboks 84
4349 Bryne

 

Smiley12x12_transparent

Fakturaadresse:

Faktura til Compendia skal sendes som EHF-faktura
Org. nr.: 968 501 410

Alternativt kan faktura sendes som PDF til invoice@compendia.no

Dersom det ikke er mulig å sende faktura elektronisk, kan faktura sendes til:

Compendia AS
Postboks 1384, Vika
0114 OSLO