Kategori: HMS

Dette må du vite før du innfører åpent kontorlandskap

Lavere leiekostnader, mer sosial kontakt, økt kreativitet og trivsel. Dette er bare noen av fordelene ved åpent kontorlandskap. Men husk at alle arbeidsplasser og arbeidstakere er forskjellige. Her får du hjelp til å finne ut om åpent landskap passer for din bedrift.

Slik håndterer du HMS på hjemmekontoret

Mange har plutselig fått 100 prosent hjemmekontor. Selv om de ansatte jobber hjemmefra er arbeidsgiver fortsatt ansvarlig for at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Slik sikrer du det.

Slik gjennomfører du vernerunden

Alle bør gjennomføre en vernerunde med jevne mellomrom. Men vet du hvorfor og hvordan det kan gjøres best mulig? Her får du 9 tips til en god vernerunde.

Aktivitetsplikt ved varsling – hva innebærer det i praksis?

Fra januar 2020 vil innholdet i arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling følge direkte av loven. Formålet med å lovfeste aktivitetsplikten er å sikre at sakene håndteres på en rask og hensiktsmessig måte, og å redusere risikoen for at den som varsler blir møtt med negative sanksjoner.

Endring i varslingsreglene

De nye varslingsreglene trådte i kraft 1. januar 2020. Lovendringen skal legge bedre til rette for varsling og styrke varslerens vern. Det stilles blant annet nye krav til innholdet i interne varslingsrutiner, og aktivitetsplikten for arbeidsgiver skjerpes.

Har du vurdert behovet for bedriftshelsetjeneste?

Som arbeidsgiver har du ikke gjort jobben din før du har vurdert behovet for avtale med en bedriftshelsetjeneste for virksomheten, med mindre du driver innenfor en bransje der lovgiver har bestemt at det skal du ha. Du må også kunne dokumentere at du har gjort en slik vurdering.

Bør vi installere alkolås i bilparken?

Alkolås er nå påbudt i nye busser og minibusser som blir brukt til persontransport mot vederlag. Flere virksomheter har installert alkolås i sine kjøretøy også utenfor området det nå er påbudt. Bør flere gjøre det samme?