Kategori: HMS

Foreslår mer detaljerte varslingsregler

Hva menes med et kritikkverdig forhold og hvordan kan arbeidstaker varsle på en forsvarlig måte? Spørsmålene er sentrale for å forstå arbeidsmiljølovens varslingsregler. Likevel må man i dag til forarbeidene for få et fullverdig svar. Nylig ble det foreslått for Stortinget å presisere mer av varslingsregelverket i selve lovteksten.

Har du vurdert behovet for bedriftshelsetjeneste?

Som arbeidsgiver har du ikke gjort jobben din før du kan dokumentere at du har vurdert behovet for avtale med en bedriftshelsetjeneste for virksomheten din. Du må også kunne dokumentere at du har gjort en slik vurdering. .

Bør vi installere alkolås i bilparken

1. januar 2019 ble alkolås påbudt i nye busser og minibusser som blir brukt til persontransport mot vederlag. Da hadde flere virksomheter installert alkolås i sine kjøretøy allerede, også utenfor området det nå er påbudt. Bør flere gjøre det samme?

HMS på kontoret, hvorfor det?

Kontorarbeid preges av stillesittende arbeid foran pc-en, med ensidige belastninger på muskler og skjelett og risikoen for en del av de “mykere” skadetypene er faktisk større for kontoransatte enn for mange andre.

Det er lønnsomt å jobbe med risikovurdering!

Har du alt i orden når tilsynsmyndighetene gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon april 2018? Det bør du ha, fordi det er lønnsomt å jobbe med risikovurdering. De virksomheter som skaffer seg oversikt over sine farer og gjennomfører tiltak for å redusere dem, vil oppleve at tap og skader blir mindre.

Hvordan håndtere seksuell trakassering?

MeToo-kampanjen har skapt ny oppmerksomhet rundt risikoen for å bli trakassert seksuelt på norske arbeidsplasser. Kan vi som arbeidstakere forholde oss passive hvis vi blir kjent med at kolleger blir trakassert, og hva betyr en slik risiko for arbeidsgiver?