ISO 14001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Vis at du tar miljøstyring på alvor

God praksis mot et ISO 14001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 14001-standarden. Ofte dreier det seg om sørge for at de interne prosessene er satt i system. 

Hvorfor ISO 14001-sertifisering?​

  1. Kutt kostnader ved å redusere svinn, avfall og energiforbruk
  2. Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler
  3. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring
  4. Kunder stiller krav til at virksomheten jobber systematisk med å redusere miljøbelastningen
  5. Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Start med gap-analysen

Compendias rådgivere har lang erfaring fra sertifiseringsprosesser.

De hjelper deg med å kartlegge dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på analysen legger vi en plan for veien fram til en  ISO 14001-sertifisering og hjelper deg i mål.

Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

5 steg for å lykkes med sertifiseringen

  1. Forankring i ledelsen
  2. Gjennomfør en gapanalyse
  3. Involver ansatte og deres representanter
  4. Sette av ressurser
  5. Lag en handlingsplan for å nå målet
Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

Sveinung Lapin

Logo Speedcast

ANDRE SERTIFISERINGER?

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 9001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Ta kontakt for mer informasjon

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00