ISO 14001-sertifisering

Veien kan være kortere enn du tror

Ta miljøet på alvor

ISO 14001 beskriver ledelesessystemet for miljø, og hvordan man skal ta vare på det ytre miljøet. Det handler om å bli bevisst på hva man gjør, hvilke fotavtrykk man setter og hvilke tiltak man kan sette inn for å minimere påvirkningen.

God praksis mot et ISO 14001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 14001-standarden. Ofte dreier det seg om sørge for at de interne prosessene er satt i system.

Hvorfor ISO 14001-sertifisering?

  1. Kutt kostnader ved å redusere svinn, avfall og energiforbruk
  2. Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler
  3. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring
  4. Kunder stiller krav til at virksomheten jobber systematisk med å redusere miljøbelastningen
  5. Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder
Illustrasjon: Hånd med mobiltelefon

Les også:

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

Sveinung Lapin

SpeedCast Norway

Speedcast logo

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 14001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 14001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

ANDRE SERTIFISERINGER? LIGGER KLAR TIL NYE STØTTEARTIKLER

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Sertifiseringsprosessen

For at du skal kunne sertifiseres må hele virksomheten kartlegges. Dette gjøres for å identifisere mulige avvik i forhold til standarden; samsvarsvurderingen. I denne fasen kartlegges virksomhetens prosesser, vi gjennomfører relevante workshops og sammenfatter alt i en rapport. Selve sertifiseringen utføres ikke av Compendia, det gjøres av eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Flere sertifiseringer?

Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 9001 og flere andre standarder. Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også.

Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

Dette kreves for å lykkes med sertifisering

  1. Forankring i ledelsen
  2. Gjennomføring av en gap-analyse
  3. Involvering av ansatte og deres representanter
  4. Tilstrekkelig med ressurser
  5. Utforming av handlingsplan for å nå målet

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00