ISO 14001-sertifisering: Bærekraft i praksis

Veien til en mer bærekraftig virksomhet kan være kortere enn du tror.

Ta miljøet på alvor, reduser fotavtrykket

ISO 14001 bidrar til å bygge et ledelesessystem for miljø, og beskriver hvordan man skal ta vare på det ytre miljøet og jobbe bærekraftig. Det handler om å bli bevisst på hva man gjør, hvilke avtrykk man setter og hvilke tiltak man kan innføre for å minimere påvirkningen.

God praksis mot et ISO 14001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 14001-standarden. Ofte dreier det seg om sørge for at de interne prosessene er satt i system.

Hvorfor ISO 14001-sertifisering?

 1. Kutt kostnader ved å redusere svinn, avfall og energiforbruk.
 2. Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler.
 3. Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring.
 4. Kunder stiller krav til at virksomheten jobber systematisk med å redusere miljøbelastningen.
 5. Et avgjørende konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser.
 6. Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kunder.

Les også:

Miljøfyrtårn eller ISO 14001?

Ønsker du å drive med større omtanke for miljøet, men er usikker hvordan du skal gå fram? Du har kanskje hørt om miljøsertifiseringene Miljøfyrtårn og ISO-standarden 14001, uten å vite hvilken miljøsertifisering som er rett for din virksomhet?

Den mest naturlige veien avhenger av hvilke krav du eller interessentene dine stiller:

Den internasjonale miljøstandarden 14001

ISO 14001

1. Kan benyttes internasjonalt.

2. Grundig og anerkjent.

3. Omfatter kun det ytre miljøet.

4. Sertifisering av akkreditert revisor fra tredjeparts-selskap.

5. Virksomheten bestemmer selv omfang og miljøaspekter, og setter egne mål med handlingsplan.

6. Stiller krav til beredskap for potensielle situasjoner.

7. Krever kun årlig revisjon i tillegg til internrevisjoner.

Miljøfyrtårn

1. Kan benyttes i Norge, men er anerkjent av EU.

2. Mindre grundig.

3. Omfatter både arbeidsmiljø og ytre miljø. 

4. Sertifisering gjennom tredjeparts-selskapet Certnor.

5. Ferdig tilpassede felleskriterier, i tillegg til bransjespesifikke kriterier.

6. Stiller krav til registrering av forbruk, og om varer som benyttes er miljømerket.

7. Årlig klima- og miljørapport

ISO 14001

1. Kan benyttes internasjonalt.

2. Grundig og anerkjent.

3. Omfatter kun det ytre miljøet.

4. Sertifisering av akkreditert revisor fra tredjeparts-selskap.

5. Virksomheten bestemmer selv omfang og miljøaspekter, og setter egne mål med handlingsplan.

6. Stiller krav til beredskap for potensielle situasjoner.

7. Krever kun årlig revisjon i tillegg til internrevisjoner.

Den internasjonale miljøstandarden 14001

Miljøfyrtårn

1. Kan benyttes i Norge, men er anerkjent av EU.

2. Mindre grundig.

3. Omfatter både arbeidsmiljø og ytre miljø. 

4. Sertifisering gjennom tredjeparts-selskapet Certnor.

5. Ferdig tilpassede felleskriterier, i tillegg til bransjespesifikke kriterier.

6. Stiller krav til registrering av forbruk, og om varer som benyttes er miljømerket.

7. Årlig klima- og miljørapport

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Rådgiverne våre har lang erfaring med sertifiseringsprosesser. De hjelper deg med å lage en gap-analyse, som kartlegger dagens status i forhold til relevante krav i standarden.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 14001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Foto: Gruppebilde Compendia-ansatte på et svaberg med sjø i bakgrunnen etter strandryddeaksjon

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 14001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

Sertifiseringsprosessen

For at du skal kunne sertifiseres må hele virksomheten kartlegges. Dette gjøres for å identifisere mulige avvik i forhold til standarden; samsvarsvurderingen. I denne fasen kartlegges virksomhetens prosesser, vi gjennomfører relevante workshops og sammenfatter alt i en rapport. Selve sertifiseringen utføres ikke av Compendia, det gjøres av eksternt sertifiseringsorgan.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Flere sertifiseringer?

Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 9001 og flere andre standarder. Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også.
Vi har god erfaring med å implementere flere ISO-standarder samtidig. Dette kan spare tid og være gunstig for virksomheten.
Vil du vite mer, er du velkommen til å booke møte med en rådgiver: 

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

Sveinung Lapin

SpeedCast Norway

Speedcast logo
Illustrasjon: To ansatte foran tavler med grafer og sjekklister

Dette kreves for å lykkes med sertifisering

 1. Forankring i ledelsen
 2. Gjennomføring av en gap-analyse
 3. Involvering av ansatte og deres representanter
 4. Tilstrekkelig med ressurser
 5. Utforming av handlingsplan for å nå målet

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

ANDRE SERTIFISERINGER? LIGGER KLAR TIL NYE STØTTEARTIKLER

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Rådgiverne våre

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med ISO 9001-sertifisering i din virksomhet.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00