ISO 14001-sertifisering

Vi har kompetansen, erfaringen og verktøyene som trengs for at din virksomhet skal komme trygt og smidig igjennom en sertifisering av ledelsessystem for miljø, ISO 14001-sertifisering.

KONTAKT OSS FOR GAP-ANALYSE

Vi hjelper deg med

 • Kartlegging av gap mellom nå-situasjon og ønsket situasjon
 • Gjennomføring av tiltak i gapanalysen
 • Implementering av krav
 • kontinuerlig forbedring Verktøy for kontinuerlig forbedring
 • risikohåndtering Styrke risikohåndteringen

Vårt kundeløfte:

Ingen alvorlige avvik på sertifiseringsrevisjonen

 

Compendia hjelper din virksomhet frem mot en ISO 14001-sertifisering. God praksis mot et ISO 14001-sertifikat er å starte med å kartlegge nå-situasjonen i forhold til relevante krav i 14001-standarden.

 

Ta kontakt dersom du trenger hjelp/råd til hvordan du skal komme i gang med ISO 14001-sertifiseringen. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.

5 steg for å lykkes med din ISO 14001-sertifisering

 

 • Forankring i ledelsen
 • Gjennomfør en gapanalyse
 • Involver ansatte og sørg for å ha en miljøbevisst organisasjon
 • Sette av ressurser
 • Lage en handlingsplan for å nå målet

Hvorfor ISO 14001-sertifisering?

 

 • Bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler
 • Kutt kostnader ved å redusere svinn, avfall og energiforbruk
 • Virksomheten får et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring
 • Forbedrer virksomhetens omdømme og kan åpne dører til nye markeder og kunder
 • Virksomheten kan stille krav til sine leverandører om at de etterlevere standarden

 

Compendia har hjulpet oss med å bli ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert, noe som vil gi kostnadsbesparelser og øke lønnsomheten på sikt.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

Kontakt oss for en
gap-analyse

Vi hjelper deg med å kartlegge hva som skal til for at din virksomhet skal bli ISO-sertifisert.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00