Compendias løsninger er langt mer intuitive enn hva vi har erfart fra andre leverandører av tilsvarende tjenester. Det gjør hverdagen vår mye enklere.