Compendia har rådgivere med høy faglig kompetanse og kontinuitet. For et lite selskap har det vært viktig at det har vært samme rådgiver som har fulgt oss opp i det interne ISO 9001-arbeidet gjennom mange år. Det har vært viktig for daglig leders prioritering og motivasjon til å drive langsiktig forbedringsarbeid.