Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner har bidratt til færre feil i de verdiskapende prosessene.