Begrensningen i fars rett til foreldrepenger ikke i strid med EØS-retten

Den norske ordningen der mor må jobbe eller være i annen aktivitet for at far skal få foreldrepenger i fellesperioden er ikke i strid med likestillingsdirektivet. Det er avklart etter en avgjørelse i EFTA-domstolen. EØS-tilsynet ESA mente den norske regelen var i strid med likestillingsdirektivet, og dermed ulovlig forskjellsbehandling av menn. Dette er et direktiv Norge er bundet av, og som er gjennomført i norsk rett. EFTA-domstolen konkluderer med at retten til foreldrepenger ikke handler om ansettelses- og arbeidsvilkår, og at man derfor er utenfor likestillingsdirektivets anvendelsesområde. Hva ligger i aktivitetskravet? Skal far kunne motta foreldrepenger i fellesperioden, stilles det krav til mors aktivitet

Tilsvarende krav blir ikke stilt til far for at mor skal kunne motta foreldrepenger i fellesperioden.

 

For at aktivitetskravet skal være oppfylt må mor for eksempel være i arbeid helt eller delvis, ta godkjent utdanning, delta i et introduksjonsprogram for innvandrere eller i et kvalifiseringsprogram for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne. Far kan også motta foreldrepenger i fellesperioden hvis mor er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade, eller fordi hun er innlagt i helseinstitusjon.

 

ESA og Norge uenige siden 2015 ESA startet en granskning høsten 2015, og har også mottatt flere klager fra norske fedre. Tilsynet mente de norske reglene innskrenket fars rett til betalt foreldrepermisjon på en måte som var i strid med EØS-regelverket. Norske myndigheter var ikke enige, noe som førte til at ESA brakte saken inn for EFTA-domstolen.

 

Nå har altså EFTA-domstolen konkludert med at ordningen ikke er i strid med direktivet, rett og slett fordi man her er utenfor likestillingsdirektivets anvendelsesområde.

 
h

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!