HR-Henry løste SR-Banks utfordringer

Et intranett inneholder svar på mange spørsmål, men utfordringen er å finne dem.

SR-Banks løsning ble å ansette HR-Henry. Etter få måneder hadde han hatt over 1300 samtaler med de ansatte, og 76 prosent fikk svaret de lette etter. 

SpareBank 1 SR-Bank er den nest største, norskeide banken i Norge. Med over 1200 ansatte betyr det at de er nødt til å ha gode HR-løsninger på plass, for å kunne gi god oppfølging til hver enkelt.

Torleiv Tengs-Pedersen er senior HR-rådgiver i SR-Bank. Han innså at banken hadde utfordringer med at ansatte ikke fant svar på en del av spørsmålene sine.

De mange forskjellige, interne systemene fungerte hver for seg, men sammen ble de en jungel av informasjon det var vanskelig å navigere i. Svarene lå der. Problemet var å raskt og enkelt finne dem.

Dette gjorde at de ansatte heller sendte e-post eller ringte til HR-avdelingen med spørsmål de egentlig burde kunne finne svar på selv.

“En dårlig kundeopplevelse for SR-Bank sine internkunder, og mye unødvendig tapt tid for HR-avdelingen.”

SR-Bank våger å tenke nytt

Da Torleiv mottok en mail fra Børge Brunes i Compendia sommeren 2017, fattet han raskt interesse. Compendia hadde  startet et forprosjekt rundt chatbots, og spørsmålet var om SR-Bank var interessert. Det var de! 

En HR-chatbot som kan gi kortere vei til riktig info, som alltid er på jobb og svarer med én gang, hadde vært veldig nyttig.

Da Compendia to år senere fikk på plass grensesnittet som lot SR-Bank implementere sine lokale retningslinjer og selv endre HR-Henrys svar med et par tastetrykk, var ikke Torleiv i tvil , og i mars 2019 ble HR-Henry fast ansatt.

“Det krever en hel landsby for å oppdra et barn.”

Alltid i utvikling

På mange måter var det først da HR-Henry ble ansatt i SR-Bank at den virkelige utviklingen startet. For akkurat som med kollegaene sine, må også roboter ta nye steg.

Ifølge Torleiv er HR-Henry den ansatte i SR-Bank med den heftigste utviklingsplanen. De andre ansatte slipper billig unna i forhold til ham.Hver måned har Torleiv, Børge fra Compendia, og HR-Henry medarbeidersamtale. Der går de gjennom hvordan HR-Henry har gjort det i samtalene sine, hva han har gitt gode svar på, og hva som kan bli bedre.

Det sies at det kreves en landsby for å oppdra et barn. Her finner man noe av det geniale ved HR-Henry. Han jobber  i mange forskjellige virksomheter, slik som oljeselskap, industribedrifter,  IT-bedrifter, transportbransjen, universiteter, og mange flere steder.

Kontinuerlig læring

De mange kollegaene hans rundt i virksomhetene, har ofte de  samme spørsmålene rundt temaer som ferie, lønn og permisjon. Hver gang han blir spurt om noe, lærer HR-Henry. Minutt for minutt, spørsmål for spørsmål, blir han klokere. Og det aller beste: Treningen kommer alle bedriftene til gode. På den måten er HR-Henry egentlig et spleiselag mellom alle virksomhetene som ansetter ham.

Compendia tar seg av all oppdatering av lovverk, og virksomhetene må kun sørge for å holde sine egne, lokale retningslinjer oppdatert.

Robot eller mennesker

Mange lurer på om en chatbot, som HR-Henry, tar jobben fra sine menneskelige kollegaer? Svaret er nei.

Roboter er gode på noe. Mennesker på andre ting. Kombinasjonen er sterkest.

En chatbot rydder unna de repetitive spørsmålene som er tidstyver i en travel hverdag. HR-Henry er forutsigbar, sikrer likebehandling, anonymitet og raske svar. Men ting som å være spontan og kreativ – det får kollegaene hans ta seg av.

Illustrasjon: HR-Henry i helfigur

SR-Banks erfaringer:

  1. Færre e-poster og telefoner
    I løpet av de første månedene sparte chatbotten HR-avdelingen i SR-Bank for 1300 samtaler. De ansatte sparte mye tid som ellers hadde gått med i leting på intranettet, og HR-avdelingen kunne bruke tiden sin på andre ting.
  2. De ansatte finner svar
    Av alle spørsmål HR-Henry får fra SR-Bank, svarer han riktig eller henviser til riktig sted på 76 prosent av spørsmålene. Målet er å nå 80 prosent i løpet av året.
  3.  De ansatte kan spørre anonymt
    Anonymiteten HR-Henry gir, gjør at det er lavere terskel for ansatte å stille spørsmål. De kan være redde for å stille personlige, «dumme» eller «pinlige» spørsmål. Hos HR-Henry er et spørsmål et spørsmål. Han vet ikke hvem han snakker med.

Kan HR-Henry være personlig assistent?

SR-Banks langsiktige ønske er at HR-Henry kan bli en personlig assistent. En som kan gi deg svar på alt – på hvor mye lønn du får i morgen eller hvor mange feriedager du har igjen.

Det krever fortsatt litt utvikling. Men kjenner vi HR-Henry rett, tar han den utfordringen.

HR-Henry på plass hos SR-Bank

HR-Henry er tydelig stolt der han står i SpareBank 1 SR-Banks nye storstue, Finansparken i Bjergsted.

Finansparken er et av Nord-Europas største næringsbygg i tre og huser 650 ansatte.

SpareBank 1 SR-Bank er den største banken tilknyttet SpareBank 1 Gruppen og har mer enn 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Banken har 36 kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst.

HR-Henry
Picture of Børge Brunes

Børge Brunes

Børge er en teknologioptimist. Han elsker å utforske ny teknologi som kan møte fremtidens krav til god brukerdialog. Dette har resultert i HR-Henry, en intelligent, virtuell assistent som bruker AI til å svare på spørsmål fra brukerne.

Picture of Børge Brunes

Børge Brunes

Børge er en teknologioptimist. Han elsker å utforske ny teknologi som kan møte fremtidens krav til god brukerdialog. Dette har resultert i HR-Henry, en intelligent, virtuell assistent som bruker AI til å svare på spørsmål fra brukerne.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!