Fagforbundet doblet oppslutningen ved uravstemning

Med Compendia Avstemning fant Fagforbundet en løsning som økte valgdeltakelsen og automatiserte avstemningsløpet, samtidig som GDPR og personvern ivaretas.

Med Compendia Avstemning fant Fagforbundet en løsnings som økte valgdeltakelsen og automatiserte avstemningsløpet, samtidig som GDPR og personvern ivaretas.

– Det elektroniske systemet gir en ekstra trygghet i at uravstemningen blir sendt til hvert medlem. Da får alle lik mulighet til å gå inn og stemme, sier Magnus Langstrand.

Han er spesialrådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet, og den som primært har vært ansvarlig for uravstemningene.

– Etter at vi tok i bruk Compendia Avstemning har vi sendt ut rundt 70 oppgjør på uravstemning. Utvalgene har vært på alt fra 160 000 i kommunesektoren til medlemsgrupper på under 10 stykker.

Bile: Magnus Langstrand,Spesialrådgiver Fagforbundet
Foto: Fagforbundet

Viktig at det tekniske virker

At Compendia Avstemning har kjørt uravstemninger uten tekniske problemer siden 2014 gir en ekstra trygghet.

– Å gjennomføre en avstemning som fungerer som den skal, er avgjørende for at medlemmene skal ha tillit til at medlemsdemokratiet fungerer, konstanterer Langstrand.

– Det var spesielt spennende da vi skulle sende ut kommuneoppgjør på uravstemning, for å se hvordan systemet taklet det. Det fungerte heldigvis utmerket, legger han til. 

I forhold til analog avstemning, kan den digitale løsningen gi økonomiske, smittevernmessige og rent praktiske fordeler. Hos Fagforbundet merket de seg spesielt én ting.

Svarprosent på 90

– Oppslutninga på uravstemningene nær doblet seg da vi gikk over fra analog avstemning til digital. Siden den gang har valgdeltakelsen holdt seg relativt stabil. Spesielt når de tillitsvalgte har gjort en solid innsats for å mobilisere, ser vi kjempegod oppslutning under uravstemningene. Vi har hatt områder hvor det er 90 prosent som har svart – noe som er helt utrolig, forteller Langstrand.

I tillegg til økt oppslutning, gjør elektronisk avstemning det lettere for både avsender og bruker.

– Medlemmene gir tilbakemelding om at det er fint å få SMS, og at det er veldig lett å stemme, forteller spesialrådgiveren.

Mobiltelefon med avstemningssystemet på skjermen. Illustrasjon.

For å innhente flest mulig SMS-svar, må informasjonen i medlemsregisteret være korrekt. Nesten 400 000 medlemmer og medlemsgrupper på 160 000, gir Fagforbundet en utfordring.

– Selv med gjennomganger av medlemsregisteret før hvert lønnsoppgjør, er det en utopi å tenke at vi skal klare å fange opp alle endringene. I samarbeid med Compendia har vi derfor fått på plass en funksjon som gjør at vi kan oppdatere medlemslista underveis i et oppgjør. For oss var det helt avgjørende.

Viktig at det tekniske virker

At Compendia Avstemning har kjørt uravstemninger uten tekniske problemer siden 2014 gir en ekstra trygghet.

– Å gjennomføre en avstemning som fungerer som den skal, er avgjørende for at medlemmene skal ha tillit til at medlemsdemokratiet fungerer, konstanterer Langstrand.

– Det var spesielt spennende da vi skulle sende ut kommuneoppgjør på uravstemning, for å se hvordan systemet taklet det. Det fungerte heldigvis utmerket, legger han til. 

I forhold til analog avstemning, kan den digitale løsningen gi økonomiske, smittevernmessige og rent praktiske fordeler. Hos Fagforbundet merket de seg spesielt én ting.

Foto: Magnus Langstrand, Sesialrådgiver Fagforbundet
Foto: Fagforbundet

Svarprosent på 90

– Oppslutninga på uravstemningene nær doblet seg da vi gikk over fra analog avstemning til digital. Siden den gang har valgdeltakelsen holdt seg relativt stabil. Spesielt når de tillitsvalgte har gjort en solid innsats for å mobilisere, ser vi kjempegod oppslutning under uravstemningene. Vi har hatt områder hvor det er 90 prosent som har svart – noe som er helt utrolig, forteller Langstrand.

I tillegg til økt oppslutning, gjør elektronisk avstemning det lettere for både avsender og bruker.

– Medlemmene gir tilbakemelding om at det er fint å få SMS, og at det er veldig lett å stemme, forteller spesialrådgiveren.

Mobiltelefon med avstemningssystemet på skjermen. Illustrasjon.

For å innhente flest mulig SMS-svar, må informasjonen i medlemsregisteret være korrekt. Nesten 400 000 medlemmer og medlemsgrupper på 160 000, gir Fagforbundet en utfordring.

– Selv med gjennomganger av medlemsregisteret før hvert lønnsoppgjør, er det en utopi å tenke at vi skal klare å fange opp alle endringene. I samarbeid med Compendia har vi derfor fått på plass en funksjon som gjør at vi kan oppdatere medlemslista underveis i et oppgjør. For oss var det helt avgjørende.

– Enkelt og intuitivt

Selve opplæringen er unnagjort på én time, og systemet krever ingen IT-kunnskaper.

– Jeg synes at det er veldig enkelt og intuitivt å sette opp en uravstemning, men det var helt klart nyttig å ha en gjennomgang med noen som kan det først, sier Langstrand.

Selv om de aller fleste er selvgående etter den innledende opplæringen, kan det noen ganger oppstå behov som krever eksperthjelp.

– Det har vært helt upåklagelig å skulle forholde seg til Compendia. Når det har dukket opp ting underveis, har vi blitt veldig og godt ivaretatt. Det har aldri dukket opp noe, hvor vi har hatt behov for en rask avklaring, og vi ikke har fått det. Compendias systemansvarlig, Alf Endre Stokka, har vært veldig «på ballen» og på tilbudssiden, så det har fungert helt strålende.

Organisasjoner som

skaper god medlemsservice sammen med oss

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!