Flere virksomheter må ha industrivern 1. januar 2020

Flere virksomheter må etablere industrivern, blant annet innen godshåndtering, verksted og gjenvinning av avfall.

Det er en av flere endringer i Forskrift om industrivern som ble gjennomført 1. januar 2020. Innsatsleder får nå betegnelsen «fagleder industrivern». Grensen for antall sysselsatte er endret for noen få bransjer, mens det tidligere gjaldt en generell grense på 40 sysselsatte.

Et viktig formål med endringene har vært å fange opp virksomheter som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Hvem må ha industrivern?

Hvilke bedrifter som omfattes av kravet til industrivern går fram av § 2. Virksomheter som produserer lær og lærvarer er nå omfattet, på grunn av den industrielle aktiviteten og bruken av kjemikalier.
Bilverksteder har lenge vært omfattet av kravet om industrivern. Nå må flere virksomheter i næringskode 77 som har eget verksted knyttet til utleie og leasing av maskiner og annet utstyr ha industrivern når de sysselsetter 40 eller flere personer.

Bedrifter som håndterer avfall på gjenvinningsanlegg med 20 eller flere sysselsatte skal ha industrivern. Det har vært flere branner og personskader i slike virksomheter de siste årene. Gjenvinningsanlegg har vært omfattet av forskriften lenge. Men flere slike virksomheter er registrert som transportører av avfall, og har derfor falt utenfor kravet om industrivern. Forskriften er derfor endret slik at virksomheter i næringskode 38 som samler inn, behandler, disponerer og gjenvinner avfall må ha industrivern hvis de også sorterer eller bearbeider avfallet.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!