Retten til omsorgspenger

Koronaviruset har ført til nye problemstillinger når det gjelder retten til å være hjemme med barn. Det kan handle om smittesituasjoner både hjemme, i barnehage eller skole.

I løpet av året 2020 ble det vedtatt flere endringer på grunn av koronaviruset, og det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021.

Arbeidstaker med ett eller to barn kan fortsatt bruke opptil 20 omsorgsdager i løpet av 2021. Tilsvarende har en arbeidstaker som er alene om omsorgen rett til 40 omsorgsdager.

Arbeidsgiver skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene. Videre forskutterer arbeidsgiver for resten av dagene, men kan søke NAV om refusjon fra og med 11. dag.

 

Disse reglene gjelder i 2021

  • Dobbelt antall omsorgsdager
  • Rett til å overføre dager med omsorgspenger mellom foreldre når skolen og barnehagen holder stengt
  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder fram til 30. juni

  • Rett til omsorgspenger når skolen og barnehagen er stengt
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp, når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn, enten hos barnet selv eller et familiemedlem barnet bor sammen med

Når skolen eller barnehagen stenger

Når skolen eller barnehagen stenger, har arbeidstaker rett på omsorgspenger. Det gjelder selv om foreldrene skulle ha brukt opp omsorgsdagene de i utgangspunktet hadde rett på.

Ordningen skal sikre foreldre rettigheter i tilfelle skolen eller barnehagen må stenge på grunn av lokale smitteutbrudd, og når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.
Stengningen må bekreftes av skolen eller barnehagen, og arbeidstaker skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Når arbeidsgiver så søker NAV om refusjon, legger NAV til grunn at arbeidsgiver har fått en slik bekreftelse.

Reglene følger av Kapittel 4 i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

 

Når barnet må være hjemme av smittevernhensyn

Hvis et barn må holdes hjemme fra skole eller barnehage på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor hos kan det også ytes omsorgspenger. Arbeidstakeren som krever omsorgspenger må levere en bekreftelse til arbeidsgiver om at det foreligger et slikt smittevernhensyn. Bestemmelsen står i § 4-1, 3. ledd i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

 

Kan overføre dager med omsorgspenger mellom foreldrene 

I perioder der skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien er det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Ordningen ble innført for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, men av praktiske årsaker ble den gjort generell.

 

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.