HMS på kontoret, hvorfor det?

Kontorarbeid preges i stor grad av stillesittende arbeid foran pc-en. Ensidige belastninger på muskler og skjelett kan bidra til at risikoen for en del av de “mykere” skadetypene faktisk er større for kontoransatte enn for mange andre.
Det er lite sannsynlig at noen dør av disse skadene, men statistikkene viser stort sykefravær knyttet til flere av disse risikofaktorene og det er innlysende at mange av forholdene bidrar til redusert trivsel og lavere produktivitet. Det er derfor all grunn til å ta denne typen farer med i risikovurderingene og jobbe systematisk for kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon.

«Det skjer jo ingenting farlig på kontoret»

Men hva er det verste som kan skje? Jo, det verste som kan skje er at en ansatt ikke kommer seg hjem fra jobb!

«Liten tue kan velte stort lass» sies det. En ørliten detalj kan utløse en alvorlig hendelse. Eksempelvis et deksel som mangler på det elektriske systemet i en heve/senke pult som fører til at en ansatt får strømgjennomgang ved berøring. Eller at virksomhetens lokaler brenner ned på grunn av kortslutning i skjøteledninger som er utgått på dato.

Andre «kontorfarer» kan være:

 • Belastningslidelser – ergonomiske utfordringer, ensformig arbeid, feil eller lite fleksibel arbeidsstilling
 • Nakke og skuldersmerter på grunn av tidspress og “presisjonskrav”
 • Bakterie- og virussmitte – eksempelvis forbindelse med mat/kantine eller på grunn av dårlig rengjøring (toaletter, kjøleskap, spiserom, tastatur).
 • Hodepine som skyldes dårlig luft, dårlige lysforhold, dårlige PC-skjermer eller synsfeil
 • Mistrivsel og dårlig ytelse på grunn av feil temperatur eller trekk
 • Luftveis- og allergiplager på grunn dårlig inneklima
 • Problematisk konsentrasjon eller kommunikasjon på grunn av støy
 • Slitasje eller mistrivsel som skyldes dårlig tilrettelegging – manglende mulighet for pauser, vedvarende tidspress, ensformighet eller manglende innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Mistrivsel, dårlig stemning, konflikter på grunn av manglende eller uklare retningslinjer eller rutiner
 • Konflikter som skyldes organisatoriske forhold som ikke fungerer, dårlig tilrettelegging eller på grunn av uoverensstemmelser som det ikke tas tak i
 • Mistrivsel og psykisk sykdom etter mobbing eller trakassering
 • Mistrivsel på grunn av urettferdig ledelse i forbindelse med forfremmelser, tilbakemeldinger eller lønnsjusteringer
 • Skader ved snubling i kabler, teppekanter eller andre ting på gulvet
 • Skader ved fall under klatring – skifte lyspære
 • Skader ved fall på glatte eller våte gulv etter vasking
 • Skader ved strømgjennomgang pga feil på elektrisk utstyr

Vernerunde

Listen gir deg bare noen eksempler på risiko og farer i tradisjonelle kontorbedrifter. For å avdekke hva som er det faktiske utfordringene i din virksomhet, kan en vernerunde være løsningen. Det er en fin måte å involvere de ansatte i virksomhetens HMS-arbeid.

«Den vet best hvor skoen trykker, som har den på», og de ansatte har svært ofte best oversikt over hva som skjer på sin arbeidsplass. Deres tanker og meninger er verdifulle innspill i forbedringsarbeidet.

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre vernerunder, men internkontrollforskriften stiller krav til kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. Da kan vernerunden være et nyttig bidrag til dette arbeidet, samtidig som den kan bidra til å styrke den ansattes forståelse for HMS-arbeidet samt bidra til gode vaner og styrke forholdet mellom ansatte og ledelse.

KVALITETSRÅDGIVERNE:

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med HMSK-arbeidet i din virksomhet. 

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!