HMS-vettreglene

Foto: Dame på tur med ryggsekk, appelsin og flagg
  1. Planlegg arbeidet godt og informer om HMS–arbeidet.
  2. Tilpass HMS-arbeidet etter farer og risiko der du jobber.
  3. Ta hensyn til avvik som kan dukke opp.
  4. Vær forberedt på endringer.
  5. Gode HMS-vaner må til for å hjelpe deg selv og andre.
  6. Ta trygge veivalg. Etabler gode HMS-vaner.
  7. Bruk gode HMS-systemer, vit alltid hvor du er.
  8. Vend i tide, det er ingen skam å gjøre forbedringer.
  9. Spar på kreftene, søk hjelp hos Compendia om nødvendig.

God påske!

God påske!

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!