PSST! HR-Henry snakker engelsk

HR-Henry har i løpet av høsten vært på språkkurs og snakker nå engelsk like bra som norsk. 

Automatisk språkdeteksjon

HR-Henry forstår automatisk brukerens språk og svarer tilbake på samme språk.  Alle svar som Compendia vedlikeholder vil alltid finnes både på norsk og engelsk.

Gevinster:

1. HR-Henry gir tilpasset informasjon

Både engelsk- og norskspråklige bruker samme chatbot og får svar tilpasset sitt språk. Skal det lenkes til forskjellige plasser på intranett, basert på språk, fikser HR-Henry det.  🙂

2. Bruk språket du er komfortabel med

Mange bedrifter har engelsk som sitt  arbeidsspråk. Ikke alle er like komfortable med å stille spørsmål om ferie, permisjoner, sykdom osv. på engelsk. Brukerterskelen blir lavere fordi det er mulig å stille spørsmålene på norsk, selv om HR-Henry bare har engelske svar tilgjengelig. Det samme gjelder utenlandske arbeidstakere i Norge. De kan stille spørsmålet på engelsk og få svarene på norsk.

Eksempel 1: Brukeren stiller et spørsmål på engelsk

HR-Henry forstår hva du spør om. Finnes det er et engelsk svar tilgjengelig, får du det. Hvis ikke,  svarer HR-Henry på norsk.

Eksempel 2: Brukeren stiller et spørsmål på norsk

HR-Henry forstår at du spør på norsk. Finnes det et norsk svar på problemstillingen,  vil du få det. Hvis ikke, vil HR-Henry svare på engelsk.

Vi håper du er like begeistret som oss over at HR-Henry har lært seg et nytt språk! Har du spørsmål om dette eller om HR-Henry generelt, ta kontakt med en av oss i Compendia.

 

Børge Brunes

Børge er en teknologioptimist. Han elsker å utforske ny teknologi som kan møte fremtidens krav til god brukerdialog. Dette har resultert i HR-Henry, en intelligent, virtuell assistent som bruker AI til å svare på spørsmål fra brukerne.

Børge på LinkedIn