HR-Henry snakker engelsk

HR-Henry forstår automatisk brukerens språk og svarer tilbake på samme språk. 

Bruk språket du er komfortabel med

Mange virksomheter har engelsk som  arbeidsspråk. Kanskje er ikke alle ansatte like komfortable med å stille spørsmål om permisjoner, sykdom og andre HR-spørsmål på engelsk. 

Med HR-Henrys språkkunskaper kan brukerterskelen blir lavere. De ansatte har ofte god engelsk forståelse, men det kan likevel være enklere å spørre på norsk. 

Selv om HR-Henry bare har engelske svar, vil han forstå det norske spørsmålet. Hvis han likevel har et norsk svar, vil han gi det. Hvis ikke, vil HR-Henry svare på engelsk.

Det samme gjelder hvis man stiller ham et spørsmål på engelsk. Har han et engelsk svar, vil han gi det. Hvis ikke svarer HR-Henry på norsk.

Picture of Børge Brunes

Børge Brunes

Børge er en teknologioptimist. Han elsker å utforske ny teknologi som kan møte fremtidens krav til god brukerdialog. Dette har resultert i HR-Henry, en intelligent, virtuell assistent som bruker AI til å svare på spørsmål fra brukerne.

Børge på LinkedIn
Picture of Børge Brunes

Børge Brunes

Børge er en teknologioptimist. Han elsker å utforske ny teknologi som kan møte fremtidens krav til god brukerdialog. Dette har resultert i HR-Henry, en intelligent, virtuell assistent som bruker AI til å svare på spørsmål fra brukerne.

Børge på LinkedIn

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!