Human chat - sømløst samarbeid mellom chatbot og HR

Ønsker du å effektivisere internkommunikasjonen, og forbedre tilbudet til de ansatte, uten å måtte sprenge banken?

For mange virksomheter er løsningen å ansette en digital kollega, som chatbotten Henry. Med løsningen human chat får kollegaene hans det beste av begge verdener.

Henry er nemlig en mester i sitere regelverk, finne fram i systemene og analysere data. Han kan også håndtere en enorm mengde samtaler samtidig.  

Ettersom Henry håndterer de mer repetitive spørsmålene, får HR-rådgiverne mer tid til å hjelpe ansatte med spørsmål som krever menneskelig empati, forståelse og personlige råd. Dette sikkerhetsnettet av mennesker som hjelper chatbotten sikrer en god brukeropplevelse. Når de ansatte opplever å få svar på en effektiv og god måte, er sjansen større for at human chat er førstevalget når neste problemstilling oppstår.

Illustrasjon: Medlem som bruker human chat.

Ønsker en raskt løsning på et problem

Portrett Henry fra skuldrene opp.

Svarer på 80 % av henvendelsene

Illustrasjon: Medlemskonsulent hos human chat

Tar over samtalen når det trengs

Samarbeid og verdifull innsikt

Human chat er en fleksibel løsning hvor mennesket og maskin utfyller hverandre – også i kulissene. Tett samarbeid mellom HR og AI-trenerne vil kunne øke bruken og kvaliteten på tjenesten.

Samtaleloggen gir nemlig innsyn i vanlige problemstillinger, og oversikt over tidspunkt for når løsningen er mest brukt. Dermed blir det enklere å gjøre justeringer og korreksjoner. I dashboardet finner du sanntidsinformasjon om aktiviteter og arbeidsmengde for human chat-samtalene.

Skjermdump: Intensjoner hos Medlems-Morten

På denne måten får du en pekepinn på hvilke temaer som trenger nye, bedre eller mer presise svar, og om du bør omprioritere personell i bestemte tidsrom.

Samarbeid og verdifull innsikt

Human chat er en fleksibel løsning hvor mennesket og maskin utfyller hverandre – også i kulissene. Tett samarbeid mellom HR og AI-trenerne vil kunne øke bruken og kvaliteten på tjenesten.

Samtaleloggen gir nemlig innsyn i vanlige problemstillinger, og oversikt over tidspunkt for når løsningen er mest brukt. Dermed blir det enklere å gjøre justeringer og korreksjoner. I dashboardet finner du sanntidsinformasjon om aktiviteter og arbeidsmengde for human chat-samtalene.

På denne måten får du en pekepinn på hvilke temaer som trenger nye, bedre eller mer presise svar, og om du bør omprioritere personell i bestemte tidsrom.

Skjermdump: Intensjoner hos Medlems-Morten

Alltid tilgjengelig for brukerne

Målinger viser at over 50 % av alle henvendelser til HR kommer etter arbeidstid, og Henry er alltid tilgjengelig for kollegaene sine. Han er på jobb 24/7 gjennom hele året, tar aldri ferie eller lange lunsjpauser. 

Ettersom den gjengse HR-arbeider naturligvis har andre arbeidsforhold, vil human chat kun være en mulighet når det finnes påloggede konsulenter.

Tar en ansatt kontakt etter åpningstid, eller på et tidspunkt hvor ingen konsulenter er tilgjengelige, oppgis telefonnummer eller e-postadresse når Henry ikke kan svare.

Sømløs samtaleoverføring

Kunstig intelligens har likevel sine begrensninger: som når ansatte stiller kompliserte spørsmål – eller enkle spørsmål på en komplisert måte. Da vil den tradisjonelle HR-konsulenten best egnet for jobben. En suksessfaktor for en vellykket chatbot er derfor en sømløs samtaleoverføring til et menneske i de tilfellene chatbotten ikke kan svare.

Med human chat er chatbotten førstelinjen, og de fleste henvendelser løses direkte av Henry. Dersom han ikke kan hjelpe, ønsker de fleste ansatte å fortsette samtalen i chat fremfor per telefon eller e-post.

Overføring til konsulentene hos HR kan skje når:

  1. Problemstillingen er ukjent eller Henry ikke forstår spørsmålet
  2. Spørsmålet er sensitivt eller av en art som krever menneskelig håndtering
  3. Den ansatte spør etter et menneske

Når en HR-rådgiver overtar, vil vedkommende kunne se hele samtalen Henry har hatt.

For å sikre best mulig service, kan Henry innhente nødvendige opplysninger, som navn, telefonnummer og e-post, før han setter samtalen over til en fysisk kollega.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!