Hva er ISO 14001?

Miljø er en av vår tids store utfordringer. Alle virksomheter påvirker miljøet i større eller mindre grad, og ved å bli ISO 14001-sertifisert får du et verktøy som hjelper deg med å forbedre denne påvirkningen. 

Med et ISO 14001-sertifikat sparer du både miljø og penger. Målet er å stadig forbedre virksomhetens miljøarbeid, samtidig som det legges til rette for økt lønnsomhet og bærekraftig vekst.

Ved å bli sertifisert gjør du mer enn å oppfylle regelverket, fordi standarden krever kontinuerlig fokus på forbedring. En ISO 14001-sertifisering innebærer at virksomheten kartlegger miljøbelastninger, formulerer miljøpolitikk og setter miljømål for aktiviteter, produkter og tjenester. Deretter skal det iverksettes tiltak for å utbedre prosedyrene.

Styrk omdømmet ved å ta ansvar

Samfunnet blir stadig mer miljøbevisst, og virksomheten din har kanskje allerede opplevd at flere kunder forventer dokumentasjon som viser at det jobbes systematisk med å begrense innvirkningen på miljøet. En del virksomheter har sterkt positive miljøaspekter, og en tydelig profilering av disse vil også kunne bidra til bedre omdømme.

Spesielt innen offentlige anskaffelser stilles det ofte strenge krav til dokumentasjon, og sertifisering etter ISO 14001-standarden er blant de vanligste betingelsene i en anbudsprosess. Demonstrering av miljøengasjement kan bli det som skiller din virksomhet fra konkurrentene, men også bidra til mer lojale kunder.

Standarden omfatter sentrale elementer for effektiv miljøledelse:

 • Miljøpolitikk
 • Planlegging
 • Iverksettelse og drift
 • Oppfølging og kontroll
 • Evaluering og forbedring

Enkelt og systematisk

ISO 14001 passer for både private og offentlige virksomheter. Standarden kan integreres i et felles styrings- og ledelsessystem, sammen med sertifiseringer for kvalitet (ISO 9001), arbeidsmiljø (ISO 45001) og lignende. Dette vil være en fordel ved tilsyn, samt gjøre det lettere å oppfylle Interkontrollforskriften.

Fordeler ved å bli ISO 14001-sertifisert:

 1. Kostnadsreduksjon gjennom bedre utnyttelse av råvarer, redusert energiforbruk og mindre avfall
 2. Økt konkurransedyktighet og forbedret omdømme
 3. Mer attraktiv virksomhet for nåværende og framtidige ansatte
 4. Bedre forutsetninger for å overholde miljølover og -forskrifter
 5. Tryggere arbeidsmiljø og redusert risiko for miljøulykker
 6. Effektivisering ved hjelp av et system som legger til rette for kontinuerlig forbedring
 7. Dokumentert basis for produksjon, investeringer og teknologiutvikling
 8. Bedre forhold til kunder, myndigheter, naboer og allmennheten
 9. Bevisstgjør de ansatte på virksomhetens miljøpåvirkning

Tiden det tar å bli sertifisert avhenger blant annet av virksomhetens størrelse, og hvilken systematikk som allerede er på plass. Kontakt oss om du ønsker en framdriftsplan for din virksomhet.

ISO 14001-sertifikatet er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av miljøprestasjoner.

Ettersom sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, kan kundene dine føle seg trygge på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!