Hva er koronarelatert sykefravær?

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn de tre første dagene når sykefraværet er koronarelatert. Nå har Arbeids- og sosialdepartementet presisert hva som ligger i begrepet koronarelatert fravær.

Arbeidsgiver får refundert sykepenger for dag 4-16, når fraværet skyldes covid-19 eller mistanke om slik sykdom.

Det vil si fravær når arbeidstaker:

  • er smittet
  • er antatt smittet
  • har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19
  • er i lovpålagt karantene, inkludert ventekarantene

Nå er det presisert at også fravær på grunn av bivirkninger etter covid-19-vaksinen og senvirkninger etter koronasykdom vil være koronarelatert fravær.

Denne presiseringen fremgår av rundskriv til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

«Bivirkninger etter covid-19-vaksinen og senvirkninger etter koronasykdom vil være koronarelatert fravær.»

Sykefravær på grunn av vaksine

Ifølge rundskrivet vil sykefravær som kan knyttes til vaksinering også anses som koronarelatert sykefravær. For eksempel dersom du får bivirkninger eller blir syk som følge av vaksinering, og av den grunn ikke er i stand til å arbeide.

Sykefravær etter å ha vært smittet

Covid-19 er en forbigående sykdom, men selv etter å ha blitt kvitt selve viruset vil faren for senvirkninger være til stede. Blir du syk i etterkant av smitte eller fortsatt har langvarige symptomer som kan knyttes til smittesituasjonen, er det nå slått fast at dette vil være koronarelatert sykefravær.

Midlertidig ordning

Ordningen med refusjon av sykepenger fra dag 4-16 er en midlertidig ordning som gjelder fram til 1. oktober 2021. 

Fra og med 1. oktober går vi tilbake til normal refusjonsordning. Arbeidsgiver må da dekke sykepenger i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Fristen for å søke refusjon fra NAV er:

  • 9 måneder for fravær som ble tatt ut i perioden mellom 16. mars og 31. desember 2020
  • 3 måneder for fravær som er tatt ut fra 1. januar 2021

Arbeidstaker skal gi opplysninger til arbeidsgiver om at fraværet skyldes korona. På forespørsel og ved en eventuell kontroll fra NAV, må arbeidsgiver dokumentere at arbeidstaker har gitt riktige opplysninger.

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!