Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Hvem har tatt koronavaksine?

Hvem er vaksinert?

Kan jeg som arbeidsgiver spørre de ansatte om de er vaksinert?

Compendia svarer:

Informasjon om arbeidstakers vaksinestatus er en helseopplysning som arbeidsgiver ikke uten videre kan be arbeidstaker opplyse om, eller hente inn informasjon om på annen måte.

For å beskytte sårbare grupper mot smitte og sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, kan arbeidsgiver ha behov for å kartlegge hvem som er vaksinert. Men det er ikke fritt fram. Muligheten for å stille arbeidstaker spørsmål om vaksinestatus begrenses av bestemmelser om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Ethvert kontrolltiltak skal være både saklig begrunnet i virksomhetens forhold og forholdsmessig for den enkelte arbeidstaker.

Det vil først og fremst være innen helsesektoren at et slikt kontrolltiltak kan gjennomføres, og ikke i kontorbedrifter eller andre typer virksomheter som ikke har et særlig behov for å verne sårbare grupper mot smitte.

Saklig og forholdsmessig

I en saklighetsvurdering vil det være relevant å se på type virksomhet, type arbeid, konsekvenser av manglende kartlegging av vaksinestatus osv. Saklighetskravet kan være oppfylt hvis tiltaket er nødvendig for å hindre at sårbare grupper, for eksempel pasienter på en intensivavdeling eller beboere på sykehjem, blir smittet.

Behovet for smittevern må også veies opp mot arbeidstakers behov for beskyttelse av sitt privatliv. Tiltaket må med andre ord være forholdsmessig. Informasjon om arbeidstakers vaksinestatus er en helseopplysning og et inngripende kontrolltiltak som tilsier at det kun er i særskilte tilfeller tiltaket vil være forholdsmessig. Finnes det mindre inngripende tiltak som gir tilstrekkelig smittevern, for eksempel bruk av smittevernutstyr, vil det ikke være forholdsmessig å kartlegge vaksinestatus blant ansatte.

I praksis vil det først og fremst være innen helsesektoren det vil være saklig og forholdsmessig å hente inn opplysninger om vaksinestatus, og da bare overfor arbeidstakere som er i direkte kontakt med den sårbare pasienten eller brukeren. Tiltaket må vurderes i forhold til hver enkelt ansatt eller grupper av ansatte.

Involvere tillitsvalgte

Mener arbeidsgiver det er behov for å iverksette kartlegging av vaksinestatus, skal tillitsvalgte involveres så tidlig som mulig. Arbeidsgiver skal drøfte både behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltaket med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Må arbeidstaker svare?

Skal arbeidsgiver kartlegge vaksinestatus, vil det allikevel være opp til den enkelte arbeidstaker å bestemme om informasjonen skal deles. Ønsker ikke arbeidstaker å dele denne informasjonen, må arbeidsgiver legge til grunn at den ansatte ikke er vaksinert. I slike tilfeller kan det være et saklig grunnlag for å omplassere arbeidstaker eller å endre arbeidsoppgavene.

Vurdering og dialog

Arbeidsgiver må gjøre grundige vurderinger og finne gode løsninger i dialog med ansatte og ansattes representanter. Mindre inngripende smitteverntiltak må alltid veies mot mer inngripende tiltak.

Henter arbeidsgiver inn opplysninger om vaksinestatus vil det være en behandling av personopplysninger. Behandlingen må gjennomføres i tråd med personopplysningsloven.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Mer fra Compendia-ekspertene

ELLER SE ALLE ARTIKLENE VÅRE:

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!