Ingen beløpsgrense for databrille

Flere virksomheter setter en grense for hvor mye databrillen skal kunne koste. Men ifølge regelverket er det ingen øvre eller nedre grense. Arbeidsgiver må dekke de kostnadene som er nødvendige.
Arbeidsgiver kan likevel si nei til økte utgifter hvis arbeidstaker ønsker innfatning av et spesielt design, eller glass av en kvalitet ut over det som er nødvendig.

Når kan en kreve databrille?

En arbeidstaker som jevnlig utfører en betydelig del av arbeidet sitt ved en dataskjerm, skal få tilbud om synsundersøkelse.

Viser undersøkelsen at det er nødvendig med synskorrigerende hjelpemidler, har arbeidstaker krav på databriller, forutsatt at han ikke kan bruke sine vanlige briller.

Bestemmelsen er gitt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4. Arbeidstaker kan be om en slik undersøkelse før han begynner å arbeide ved dataskjerm, deretter ved jevne mellomrom eller hvis han får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.

“Viser undersøkelsen at det er nødvendig med synskorrigerende hjelpemidler, har arbeidstaker krav på databriller.”

Hvilke utgifter kan kreves dekket?

Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å dekke utgifter til mer kostbare løsninger enn det som er nødvendig. Ønsker arbeidstaker glass eller innfatning som gjør brillen dyrere uten at det er nødvendig, kan arbeidsgiver be ham dekke de økte utgiftene selv.

Har arbeidstaker imidlertid et særlig behov som gjør databrillen spesielt kostbar, er arbeidsgiver fortsatt forpliktet til å dekke disse uavhengig av en eventuell beløpsbegrensning. Kostnader til synsundersøkelse og tilpasning av brillen, skal uansett dekkes.

Hvordan bør en gå frem?

Arbeidstakere som jevnlig arbeider foran en dataskjerm, bør ta en synsundersøkelse med jevne mellomrom, hvis de får symptomer på synsproblemer. I første omgang bør arbeidstaker se i personalhåndboken hvilke rutiner som gjelder, og om det for eksempel er inngått bedriftsavtale med en optiker. Har arbeidsgiver en beløpsbegrensning som ikke dekker det databrillen koster, må det vurderes om det er valgt dyrere innfatning og brilleglass enn nødvendig. Er ikke det tilfelle, må arbeidsgiver dekke kostnadene fullt ut.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!