Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidsgiver la være å godta sykmeldingen min?

Kan arbeidsgiver la være å godta sykmeldingen min?

Lederen min sier hun ikke tror jeg har vært syk, og at jeg derfor ikke vil få utbetalt sykepenger. Det skjer selv om jeg har levert sykmelding fra lege. Kan hun virkelig gjøre det?

Compendia svarer:

En arbeidsgiver som har berettiget mistanke om at arbeidstaker ikke var syk, kan la være å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Så snart du får beskjed fra arbeidsgiver om at de betviler sykmeldingen din, bør du ta kontakt med NAV for å søke om at de betaler sykepengene. Når du sender en slik søknad, vil NAV ta stilling til saken din, og avgjøre om du har rett på sykepenger for det aktuelle fraværet. NAV har detaljert informasjon på sine nettsider om hvordan du går fram. Kommer NAV fram til at du har krav på sykepenger, forskutterer de beløpet, og krever det tilbakebetalt fra arbeidsgiver etterpå. 

Ikke krav på informasjon om diagnose

Før arbeidsgiver tar avgjørelsen om å nekte deg sykepenger, skal du gis mulighet til å fortelle din versjon av saken. En slik mulighet til kontradiksjon er grunnleggende når arbeidsgiver bruker styringsretten sin, slik som i dette tilfellet.

I samtalen har ikke lederen din anledning til å spørre deg om diagnose eller sykehistorie. Det er informasjon du har rett til å holde for deg selv.

Bestemmer arbeidsgiver seg for å betvile sykmeldingen, skal du som arbeidstaker informeres om beslutningen, og om muligheten du da har til å søke NAV om sykepenger.

Be om mer informasjon

Som arbeidstaker har du altså i et slikt tilfelle rett til å komme med din versjon av saken, før arbeidsgiver eventuelt bestemmer seg for å nekte deg sykepenger. Siden mistanken arbeidsgiver har til deg bør være berettiget, bør du bruke anledningen til å høre med lederen din hva de bygger mistanken sin på, hvis ikke arbeidsgiver opplyser deg om det uoppfordret. Det gjør det lettere for deg å forstå hva saken handler om.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!