Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidsgiver be meg ta ferie når jeg er syk?

Kan arbeidsgiver be meg ta ferie når jeg er syk?

I desember 2017 søkte Trine om å få overføre 3 feriedager til neste år, siden hun hadde vært syk og fortsatt var delvis sykmeldt fram til nyttår. Kunne arbeidsgiver si nei?

Compendia svarer:

Arbeidsgiver viste til sin restriktive praksis for overføring av ferie, og avslo søknaden. Siden Trine var sykmeldt 40 % og jobbet 3 hele arbeidsdager i uka, mente lederen hennes at hun skulle ta de 3 siste feriedagene på noen slike arbeidsdager.

Men en slik kombinasjon av sykepenger og feriepenger er ikke i tråd med folketrygdlovens regler. Trine kan ikke velge en slik løsning, og arbeidsgiver kan ikke pålegge det. En arbeidstaker som er delvis sykmeldt kan ikke ta ut ferie de dagene vedkommende skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger resten av dagene.

Kan si nei til avtalt overføring

Har arbeidstakerne spart opp mye ferie, kan det skape problemer for bemanningssituasjonen senere. I noen tilfeller er det også de samme arbeidstakerne som stadig skyver noe ferie foran seg. Siden lovgivers intensjon er at all ferie skal tas ut i ferieåret, har noen arbeidsgivere valgt å begrense muligheten til å avtale overføring, og det har de full mulighet til.

Når sykdom er årsaken

Selv om arbeidsgiver sier nei til avtalt overføring er det altså tilfeller der feriedagene skal overføres. Sykdom er et slikt tilfelle. Før ferieloven ble endret i juli 2014 måtte arbeidstaker selv kreve overføring, og det dreide seg om maksimalt 12 virkedager (inkludert lørdag). Disse begrensningene er nå fjernet.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!